ОС Бакалавр (денна форма)

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2024 році

Рівень вищої освіти: перший / Бакалавр

FAQ (найбільш поширені запитання про вступ)

Гайди від студентських кураторів і консультантів

Чи є держане фінансування?

Фінансування: 
-    державне замовлення;
-    кошти фізичних та/або юридичних осіб;
-    за ваучерами.

Сума балів при подачі документів?

Конкурсний бал для подачі документів на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини» не може бути менше ніж 150 балів на денну та заочну форми навчання.

Особливості вступу для осіб з ТОТ (тимчасово окупованих територій)

Особи з ТОТ можуть укласти договори про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Кількість заяв при подачі документів

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного замовлення та до п’ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Зарахування балів за попередніми роками вступу

Для вступу на освітні програми на перший курс зараховуються бали НМТ 2022-2024 років або сертифікату ЗНО 2021.

Порядок роботи Приймальної комісії на бакалаврат:

Понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00
10 липня, 25 липня, 31 липня, 08 серпня,– з 9:00 до 18:00

Зарахування пільгових категорій

З інформацією щодо вступу за пільговою категорією можна ознайомитись за посиланням.

Телефон для консультацій пільгових категорій - 481-45-96, +380509225321 (Viber, Telegram).

Кількість бюджетних місць:

291

Міжнародні відносини - 43 (з них квота 1 - 1 місце; квота 2 - 4)
Міжнародні комунікації - 23 (з них квота 1 - 1 місце; квота 2 - 2)
Міжнародне регіогознавство - 10 (з них квота 1 - 1 місце; квота 2 - 1)

292

Міжнародний бізнес - 35 (з них квота 1 - 1 місце; квота 2 - 4)
Міжнародні економічні відносини - 36 (з них квота 1 - 1 місце; квота 2 - 4)
Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (англійська) - бюджетних місць немає

293

Міжнародне право - 54 (з них квота 1 - 1 місце; квота 2 - 5)

Мотиваційний лист

Шапка мотиваційного листа для вступу в ННІМВ

Директору Навчально-наукового 
інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Валерію Копійці 
Шевченко Катерини Тарасівни 
shevchenko@gmail.com 
+38 000 000 00 00  
Шановний Валерію Володимировичу!

Структура мотиваційного листа

Вступ: звертання та стисла інформація про себе 

Основна частина: мета вступу на освітню програму (спеціальність, факультет / інститут) і відповідні очікування; опис зацікавленості професією, карʼєрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник / вступниця керувався / керувалася, обираючи освітню програму (спеціальність, факультет / Інститут), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проєктах, олімпіадах тощо), які будуть корисними для навчання за фахом 

Висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (2-3 речення), який вказує на впевненість вступника / вступниці у правильному виборі освітньої програми.

 

вступ

 

документи

 

коефіцієнти

 

кб

 

 

СпеціальністьОсвітня програма
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
292 Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Освітня програма «Міжнародний бізнес, комерція та фінанси»  (International Business, Commerce and Finance)»  
293 Міжнародне правоМіжнародне право

 

Навчальні дисципліни ОС "Бакалавр" (усі спеціальності)

 

Вартість навчання

Міжнародні відносини (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)денна форма навчання4 роки66600
Міжнародні комунікації (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)денна форма навчання4 роки66600
Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)денна форма навчання4 роки66600
Міжнародні економічні відносини (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)денна форма навчання4 роки66600
Міжнародний бізнес (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)денна форма навчання4 роки66600
Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce and FinanceДенна форма навчання4 роки70000
Міжнародне праводенна форма навчання4 роки66600

 

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня
Реєстрація для участі у творчих конкурсах та співбесідах (на місця державного замовлення)

03 липня – 
10 липня (до 18:00)

Реєстрація для участі у творчих конкурсах та співбесідах (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)03 липня – 
25 липня (до 18:00)
Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (на місця державного замовлення)08 липня – 19 липня
Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)08 липня – 31 липня
Проведення Університетом співбесід замість єдиного вступного іспиту, фахових іспитів і фахових іспитів замість єдиного фахового вступного випробування у випадках, передбачених Правилами прийому19 липня–31 липня
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі від вступників19 липня – 
31 липня (до 18:00)
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахуваннядо 05 серпня
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням08 серпня до 18:00
Зарахування вступників за державним замовленням10 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап – 09 серпня (18:00) 

ІІ етап – 13 серпня

ІІІ етап – 16 серпня

ІV етап – 27 серпня

Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап – 12 серпня (до 17:00) 

ІІ етап – 15 серпня (до 17:00) 

ІІІ етап – 26 серпня (до 17:00)

ІV етап – 29 серпня (до 17:00)

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап – 13 серпня 

ІІ етап – 16 серпня 

ІІІ етап – 27 серпня

ІV етап – 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 17 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап)27 вересня

 

Реквізити перерахування коштів за навчання

 

Зарахування пільгових категорій

З інформацією щодо вступу за пільговою категорією можна ознайомитись за посиланням.

Телефон для консультацій пільгових категорій - 481-45-96, +380509225321 (Viber, Telegram)

 

Контакти

Телефон для консультацій щодо вступу на бакалаврат - 481-45-96, +380509225321 (Viber, Telegram)

Електронна адреса для консультацій з приводу вступу до ННІМВ:

iir_vstup@knu.ua

Контрактний відділ - 481-44-41, svitlana_kohan8@ukr.net   

Студентський стіл - 481-45-20, studstil@gmail.com