Освітні програми

Рівень вищої освіти: перший / бакалавр

СпеціальністьОсвітня програма
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Країнознавство (американістика та сходознавство)

Міжнародно-політичне країнознавство (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
292 Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce And Finance)
293 Міжнародне правоМіжнародне право

Рішення про акредитацію.

 

Рівень вищої освіти: другий / магістр 

СпеціальністьОсвітня програма
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Дипломатія і міжнародне співробітництво

Екологічна та енергетична безпека в міжнародних відносинах (мова навчання українська/англійська) / Environment and Energy Security in International Relations

Міжнародні комунікації

Міжнародна журналістика

Регіональні студії

Зовнішня політика та національна безпека

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова навчання українська/англійська) / International Management and Marketing

Міжнародні фінанси та інвестиції

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Міжнародне публічне право

Міжнародне приватне право

Європейське бізнесове право (мова навчання українська/англійська) / European Business Law

Рішення про акредитацію.

 

Рівень вищої освіти: третій / доктор філософії

СпеціальністьОсвітня програма (заочна форма)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини
293 Міжнародне правоМіжнародне право

Рішення про акредитацію.

 

Рівень вищої освіти: другий / магістр (заочна форма)
Інститут післядипломної освіти / Інститут міжнародних відносин 

СпеціальністьОсвітня програма (заочна форма)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика)

Зовнішня політика

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна комерція

Міжнародні економічні відносини (комерція та фінанси)

Міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг)

293 Міжнародне правоМіжнародне право

Міжнародне приватне право

Рішення про акредитацію.