Викладачі та співробітники

Image
Расшивалов Дмитро Петрович
Расшивалов Дмитро Петрович
кандидат економічних наук
завідувач кафедри
ризик-менеджмент, страхування й перестрахування в міжнародному бізнесі

Освіта: Закінчив факультет  міжнародних  відносин та міжнародного права Київського університету в 1981 р., аспірантуру кафедри міжнародних економічних відносин даного факультету – у 1984.

Кандитатська дисертація «Экономическое сотрудничество между освободившимися государствами как новое звено в мирохозяйственных отношениях современного капитализма (на материалах Афро-Азиатских стран)». Трудова діяльність у Київському університеті: 1985-1991 рр. - асистент  кафедри міжнародних економічних  відносин, з 1991 р. -  асистент, доцент кафедри управління зовнішньоекономічних зв'язків і маркетингу факультету  міжнародних  відносин та міжнародного права (тепер кафедра міжнародного бізнесу  ІМВ). У 1990-91 рр. -  заступник декана даного факультету. Автор понад 50 наукових праць. З 2014 р. - завідувач кафедри міжнародного бізнесу.

Пройшов стажування з питань  страхування й перестрахування у британських  страхових брокерських компаніях СТ Bowrіng (Marsh&McLennan) і Wіllіs Lіmіted.  Поєднує  викладацьку, дослідницьку та практичну діяльність.

Дисципліни: Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі; Страхування у міжнародному бізнесі; Розрахунки та платежі  у міжнародних транзакціях.

Google Scholar

Image
Вергун Володимир Антонович
Вергун Володимир Антонович
доктор економічних наук
професор
теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного бізнесу як інституційно-функціональної системи, розвиток теорій міжнародного бізнесу в рамках економічної нобелелогії, інтеграція українських компаній у сучасну систему міжнародного бізнесу

Освіта: Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет у 1972 році та аспірантуру на кафедрі політекономії економічного факультету (1975 р.). У 1976 році захистив кандидатську дисертацію «Критика футурологічних буржуазних теорій», у 1992 роцi захистив докторську дисертацію «Екологічні проблеми в сучасній економічній думці Заходу (аналіз світогосподарських аспектів)». Трудова діяльність в Київському університеті на факультеті - інституті міжнародних відносин: 1975 - 1996 рр. асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародного бізнесу. У 1994-1996 рр. - заступник директора Інституту міжнародних відносин з наукової роботи. У 1996 - 2000 рр. радник і в 2001-2003 рр. - радник-посланник Посольства України у ФРН. З 2003 р до 2014р. - завідувач кафедри міжнародного бізнесу. Автор понад 200 наукових праць. Двічі проходив стажування в Інституті світового господарства м. Кіль (Німеччина). Стипендіат DAAD. У 2004 році стажувався в Канаді, університет м. Торонто.

За тривалу і сумлінну роботу професор В.А.Вергун був відзначений нагородами: 1980 р. – Грамота КНУ, 1983 – Медаль до 1500 річчя Києва, 1984 – Премія, 1985 – Подяка, 1986 – Подяка, 1993 – Премія, 2002 – Почесний Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», 2004 – Подяка ректора університету, пам’ятна медаль та іменний годинник, 2004 – Почесна відзнака МЗС України, 2007 – Ветеран праці, 2009 – Почесне звання «Заслужений економіст України», 2009 – Відзнака Університету з нагоди ювілею, 2010 – Почесна грамота ВАК України. Почесна відзнака Вченою Ради КНУ, від січня 2021 р., Почесне звання “Заслужений професор КНУ” червень 2021 р.

Дисципліни: Вступ до спеціальності; Міжнародний бізнес; Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі, Екномікс, Економікс міжнародного бізнесу для аспірантів.

Google Scholar

Image
Якубовський Валерій Володимирович
Якубовський Валерій Володимирович
доктор технічних наук
професор
теорія міцності, надійності та ресурсу, теорія менеджменту організацій, аналіз та оптимізація бізнес-процесів, системні методи менеджменту

Освіта: Закінчив у 1973 р. Київський інститут інженерів цивільної авіації. Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. Докторську дисертацію захистив у 1993 р. у МВТУ ім. Н.Е. Баумана, Росія. Президент та співзасновник Українського Товариства Якості, член Ради Конкурентоспроможності України. Автор та співавтор 4 монографій, понад 100 статей у вітчизняних та закордонних виданнях.

Дисципліни: Міжнародна логістика та менеджмент ланцюгів постачання; Корпоративне управління міжнародних компаній;  Системні методи менеджменту в міжнародному бізнесі; Міжнародна комерційна логістика / Operations and Supply Chain Management; Стратегічне управління міжнародними компаніями / Іnternational business strategy.

Google Scholar

Image
Приятельчук Олена Анатоліївна
Приятельчук Олена Анатоліївна
доктор економічних наук
професор
міжнародний менеджмент, управління зовнішньоекономічною діяльністю, менеджмент людських ресурсів, сталий розвиток, корпоративна відповідальність

Освіта: Закінчила у 2003 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин, перекладач з англійської мови; кандидат економічних наук (2006, дисертація на тему «Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій)»); доктор економічних наук (2019, дисертація на тему «Соціалізація економічної моделі держав Скандинавського регіону світового господарства»). Працює на кафедрі з 2003 р. (з 2003 р. – асистент, 2008 р. – доцент, з 2021 р. – професор кафедри). З 2017 р. – заступник голови Науково-методичної комісії Інституту (економічний блок), з 2021р. – голова НМК. З 2020 р. є акредитованим експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини). Виступала головою разових спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії.

Є автором понад 180 наукових та методичних праць, зокрема 7 монографій, серед яких є й іноземні, 9 підручників та посібників, 6 публікацій у виданнях, включених до науково-метричних баз даних Scopus і Web of Science.

Проходила науково-педагогічне стажування в Загребському університеті (Хорватія, 2011 р.) та Вищій школі бізнесу (Польша, 2020 р.). Викладає на англомовних магістерських програмах. Є науковим керівником 3 аспірантів.

Дисципліни: Контролінг у міжнародному бізнесі; Менеджмент людських ресурсів; Управління персоналом у міжнародних компаніях; Історія економічних вчень та економічного розвитку; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Міжнародний менеджмент людських ресурсів та бізнес-етика / Human Resource Management and Business Ethics.

Google Scholar

Image
Ступницький Олексій Іванович
Ступницький Олексій Іванович
кандидат економічних наук
професор
проектний менеджмент, інноваційний та інвестиційний менеджмент, кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках

Освіта: Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет (1975-1980), кандидат економічних наук (1983), доцент кафедри міжнародних економічних відносин (1989), професор кафедри міжнародного бізнесу ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка (2010), директор «Української школи міжнародного та інноваційного підприємництва, права і комунікацій» Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (2017).  Почесний професор Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Почесний професор Вісконсінського міжнародного університету (США), почесний член Європейської Асоціації міжнародної освіти, нагороджений почесною медаллю  «За визначний внесок у поширення їдеї єдності Європи» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Опубліковано 264 наукові та навчально-методичні праці, з них індивідуальних монографій та монографій у співавторстві – 22, підручників та навчальних посібників – 24 для студентів спеціальностей міжнародні економічні відносини і міжнародний бізнес.

Був керівником 12 міжнародних освітніх проектів гуманітарної і технічної допомоги, профінансованих міжнародними донорськими організаціями в Україні – USAID, World Bank, Tacis, CIDA, Euroasia Foundation, Academy of Education Development Agency, Soros Foundation, Supremacy of Law.

Пройшов стажування з міжнародних освітніх програм у наступних іноземних вищих навчальних закладах: Університет Дж. Вашінгтона (США, «Інноваційні дослідження і стратегії»), Університет штату Коннектикут (США, «Менеджмент у малих і середніх компаніях»), Університет м.Сент-Луїс (США, «Корпоративні фінанси»), Інститут соціально-правових досліджень та адвокатури (США, «Управління соціальними програмами»), Технологічний Університет м.Тампере (Фінляндія, «Індустріальний маркетинг»), Лейбцігський університет (Німеччина, «Фінансовий менеджмент»), Університет Буенос-Айресу (Аргентина, «Корпоративний менеджмент»).

Дисципліни: Ціноутворення на світових товарних ринках; Ділові переговори у міжнародному бізнесі; Менеджмент міжнародних бізнес-проектів; Рекламний та GR-менеджмент у міжнародному бізнесі; Інноваційно-інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі.

Image
Мазуренко Валентина Петрівна
Мазуренко Валентина Петрівна
кандидат економічних наук
професор
економіко-статистичний та маркетинговий аналіз, маркетингові дослідження ринку, міжнародний менеджмент та маркетинг

Освіта: Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, 1979 р., економіст, викладач політичної економії.

Кандидатська дисертація «Індексний метод в соціально-економічних дослідженнях» (1996), Трудова діяльність в Київському університеті з 1979 р. : зав. лаб. навчально-методичної  роботи і організації контролю якості учбового процесу при Навчального  відділі університету, ассистент (1994 р.), доцент (1998 р.). професор (2013 р.) Вчене звання професор кафедри отримала у 2014 р.

Загальний науковий та науково-методичний доробок складає 192 праці.

Наразі є співзасновником БО "Фонд розвитку ІМВ" і Головою Правління зазначеної організації, Координатором з організації публічних заходів в Інституті та Гарантом освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» ІПО на здобуття освітнього ступеню магістр.

Дисципліни: Міжнародний менеджмент та маркетинг; Менеджмент і маркетинг;  Теорія статистики; Маркетингові дослідження та аналіз інформації.

Google Scholar

Image
Голубій Ігор Євгенович
Голубій Ігор Євгенович
кандидат економічних наук
доцент
зовнішньоторговельна політика держави, менеджмент ЗЕД, управління міжнародним бізнесом, фондові ринки та операції з цінними паперами

Освіта: Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, економіст-міжнародник, 1994 р. У 1994-1996 рр. - аспірант кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1996-2001 рр. – асистент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 25.06.1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Зовнішньоекономічні аспекти трансформації економіки Японії в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків». У 2001-2004 рр. працював на  посаді доцента кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю. За час роботи на даній посаді, а саме у 2001-2002 рр. був учасником навчальної програми по підготовці викладачів-мультиплікаторів з проблем ЄС та євроінтеграції України (Міністерство економіки України та фонд Карла Дуйсберга, Німеччина). 18 лютого 2003 р. І.Є. Голубію присвоєно вчене звання доцента кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004-2007 рр. навчався у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  З вересня 2007 р. й до теперішнього часу – працює на посаді доцента кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю (з 2009 р. кафедри міжнародного бізнесу) Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  З лютого 2016 року по квітень 2019 р. працював на посаді заступника директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор понад 50 наукових праць.

Дисципліни: Міжнародний корпоративний менеджмент; Менеджмент і маркетинг; Міжнародний менеджмент; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств; Міжнародні фондові ринки.

Image
Панікар Герман Юрійович
Панікар Герман Юрійович
кандидат економічних наук
доцент
публічно-приватне партнерство; прямі іноземні інвестиції; світовий ринок капіталів, тенденції і закономірності його розвитку; формування інноваційної моделі сталого розвитку України

Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, магістр з міжнародних економічних відносин та референт-перекладач з англійської мови (1998 р.).
К.е.н. (2003). Тема дисертації: «Регіональна економічна політика залученні прямих іноземних інвестицій в СНД».

Диплом доцента кафедри світової економіки та економічної дипломатії (2014).

Автор понад 40 наукових та методичних праць.

Професійний досвід: понад 20 років досвіду в сферах розвитку бізнесу, інвестицій та фінансів, управління активами, нерухомості, консалтингу та управління проектами.

Дисципліни: Кризовий менеджмент у міжнародному бізнесі; Реінжиніринг в міжнародних компаніях; Макроекономічна політика й моделювання в міжнародному бізнесі; Біржова торгівля; Новітні глобальні бізнес-моделі.

Google Scholar

Image
Карп Вікторія Сергіївна
Карп Вікторія Сергіївна
кандидат економічних наук
доцент
нейромаркетинг, маркетинг впливу, міжнародний маркетинг-менеджмент, маркетингові стратегії міжнародних компанії, розробка та впровадження бізнес-планів, маркетинг міжнародних послуг, міжнародний менеджмент, Інтернет-маркетинг

Освіта: Закінчила з відзнакою в 2003 р. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)». Вчене звання доцента кафедри міжнародного бізнесу отримала у 2011 р.

Автор понад 70 наукових праць, зокрема: «Міжнародний бізнес». К., 2014; «Сучасна фірма: Виклики та управління змінами». К., 2016; «Новітні форми міжнародного бізнесу». К., 2017; «Виклики і загрози у сучасному міжнародному бізнесі». 2018; «Особливості соціокультурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності компаній». 2019; «Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін». К., 2019; «Вступ до спеціальності». К., 2019; «Нейромаркетинг: навчальний посібник». К., 2021.

Дисципліни: Нейромаркетинг у міжнародному бізнесі, Міжнародний маркетинг, Маркетингові технології міжнародного ринку послуг, Digital-маркетинг і Web-аналітика, Маркетинг-менеджмент, Бізнес-планування (практикум), Міжнародний бізнес.

Конспект лекцій "Бізнес планування"

Конспект лекцій "Маркетингові технології міжнародного ринку послуг"

Google Scholar

Image
Глухова Дар’я Андріївна
Глухова Дар’я Андріївна
кандидат економічних наук
доцент
питання міжнародного бізнесу та інновацій, бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності

Освіта: У 2007 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародний бізнес" та здобула кваліфікацію економіста -міжнародника і перекладача з англійської мови

 • З 1 вересня 2007 р. працювала асистентом кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 24 травня 2013 року працює на посаді доцента кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2020 року – експерт з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • З 2016 року- координаторка Центру Кар'єри ІМВ.

Автор понад 80 публікацій, у тому числі 42 наукових та 45 навчально-методичних (у тому числі 2 монографії, 5 підручників і посібників).

Дисципліни: Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку фінансової звітності; Цінові стратегії в міжнародному бізнесі; Фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях; Кроскультурний менеджмент; Кроскультурний маркетинг та етика бізнесу.

Google Scholar

Image
Морозов
Морозов Володимир Сергійович
кандидат економічних наук
доцент
управління міжнародним бізнесом, HR & Recruitment, IT, міжнародний менеджмент кар’єри, регулювання економіки та бізнесу у ФРН

Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, магістр з міжнародних економічних відносин та референт-перекладач з  німецької мови (1998 р.). Навчався і стажувався за кордоном в: університеті ім. М. Лютера (Галле, ФРН), Інституті світової економіки та університеті ім. К. Альбрехта (Кіль, ФРН), Вестфальському університеті ім. Вільгельма (Мюнстер, ФРН).

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання прямих іноземних інвестицій в ЄС». Звання доцента кафедри міжнародного бізнесу отримав у 2012 р.
Автор понад 100 публікацій з міжнародного бізнесу (у т.ч. автор монографії «Німецька модель регулювання економіки», співавтор підручників: «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Практичного посібника з пошуку роботи в умовах кризи»).

Пройшов міжнародну сертифікацію у «Bureau Veritas» та «Savings Banks Foundation for International Cooperation» (м. Бонн, ФРН).


Має більше, ніж 20-річний успішний досвід керівної та проектної бізнес-діяльності, у т.ч.:
у міжнародному та українському міжнародно-орієнтованому бізнесі (HR&Recruitment, IT та інші консультаційні послуги, зовнішньоекономічна та торговельно-інвестиційна сфери діяльності); співпраці з представниками великого іноземного та українського бізнесу (у т.ч. «TOP 5»); державної служби (дипломатичної роботи); GR-кооперації з представниками урядових і державних кіл, європейської та української громадськості.

Дисципліни: Галузеві аспекти міжнародного бізнесу; Похідні фінансові інструменти у міжнародному бізнесі;  Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу; Міжнародний бізнес-консалтинг; Міжнародний менеджмент кар’єри.

Google Scholar

Image
Крикун Вікторія Андріївна
Крикун Вікторія Андріївна
кандидат економічних наук
доцент
бренд-менеджмент, міжнародний стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження, бізнес-комунікації, когнітивний маркетинг, поведінкова економіка, соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу, глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі

Освіта: закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність "Міжнародний бізнес", 2008р., економіст-міжнародник, перекладач з англійської мови; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», 2011р., кваліфікація юрист.

 • У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів».
 • з 2011 року - асистент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • з 2013 року викладає на англомовній програмі для слухачів магістерської програми спеціальності міжнародний бізнес.
 • з 2016 року – доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018 рік - отримала звання доцента.

Автор понад 60 наукових та методичних праць (в тому числі монографії «Розвиток брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів» та підручника «Міжнародний бізнес» у співавторстві)

З 2013 року є виконавчим директором БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співорганізатор таких заходів як День кар’єри ІМВ, Велика зустріч випускників ІМВ, тощо.

Бере участь у щорічних Загальноуніверситетських Днях відкритих дверей – КНУ Ехро.

Дисципліни: Бренд-менеджмент в міжнародному бізнесі, Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг, Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі, Соціальний маркетинг, Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі, Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти міжнародного бізнесу, Поведінкова економіка, Міжнародне управління маркетингом.

Google Scholar

Image
Хмара Марина Петрівна
Хмара Марина Петрівна
кандидат економічних наук
доцент

Сфера наукових інтересів: міждисциплінарні дослідження щодо інтеграції штучного інтелекту та цифровізації в освіту, міжнародні відносини, у галузь управління та адміністрування (менеджмент, маркетинг), кластерізація української економіки, кластерні об’єднання, глобальні виробничі мережі, Індустрія V.0.

Освіта: Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність "Міжнародні економічні відносини", 2007 р., економіст-міжнародник, перекладач з іспанської мови; У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток високотехнологічних кластерів у Європейському Союзі».
З 2011 по 2015 рр. працювала науковим співробітником науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2015 року працює на посаді доцента кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2017 року успішно викладає на англомовній програмі для слухачів магістерської програми спеціальності міжнародний бізнес. Автор понад 120 наукових публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 12 колективних монографій. Має 4 статті в науково метричних базах (Scopus, Web of Science). Індексується в Google Schoolar. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9119-5223.

 • Є науковим керівником 1 аспіранта.
 • Консультант Ради молодих учених Міністерства освіти та науки України.
 • Віце-президент Всеукраїнської громадської організації “Української асоціації економістів-міжнародників”.
 • Входить до складу конкурсної комісії з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».
 • Член конкурсної комісії з відбору експертів до складу секцій Експертної ради конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених МОН України.
 • Член журі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. (Секція – «Фінанси, грошовий обіг та кредит» та «Економічна теорія та історія економічної думки»).

Проходила підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV на тему «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (м. Люблін, Польща, 2013 р.). University of Economy (Bydgoszcz, Poland. 2016-2017 рр.). Certificate of completion №706/AWSB/2020 for certified international scientific professional development course (March 02, 2020 – December 18, 2020) for the European education project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Education Practice” (180 hours)/ Akademia WSB.

Входить до складу редакційної колегії наукового журнала "Економіка, управління та адміністрування", Категорії «Б».

Дисципліни: Organizational Behavior and Cross Cultural Management/Організаційна поведінка та кросс-культурний менеджмент, Міжнародний менеджмент і маркетинг, Вступ до спеціальності, Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України, Міжнародний фінансовий менеджмент, Міжнародний операційний менеджмент, International Marketing/Міжнародний маркетинг.

Google Scholar

Image
Прилюк
Прилюк Вячеслав Дмитрович
кандидат економічних наук
доцент
маркетинг, менеджмент, медіазнавство, реклама, PR, агітація і пропаганда, іміджологія методологія дослідження міжнародного бізнесу, інституційні інвестори

Освіта: закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, відділення економічної
кібернетики факультету кібернетики (1971), Центральні республіканські заочно-стаціонарні
курси іноземних мов Міносвіти УРСР, (відділення англійської мови) (1971),
аспірантуру Інституту кібернетики АН УРСР (1974), кандидат економічних наук (1976),
стипендія ЮНЕСКО з інформаційної політики Австралії і Китаю (1986), стипендія Фулбрайта
з управління маркетингом в університеті Дюка та університеті Хофстра в США (сертифікат з
курсу підготовки керівників бізнесу 1991), навчався в докторантурі Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка (1993-1996), доцент кафедри міжнародних економічних
відносин (1988), завідувач вперше створеної в Україні кафедри управління зовнішньо-
економічними зв’язками та маркетингу – нині кафедри міжнародного бізнесу ІМВ КНУ імені
Тараса Шевченка (1990). Був радником народного депутата та мера Києва І.Салія. Член
Національної спілки журналістів України. Автор та співавтор 2 монографій і 2 патентів
України на винахід, понад 50 наукових публікацій та численних виступів у вітчизняних та
закордонних медіа. Брав участь у проектах ЮНЕСКО та ЮНІДО.


Дисципліни: Основи Маркетинг; Основи менеджменту; Медіазнавство; Історія реклами і PR;
Методологія дослідження міжнародного бізнесу; Інституційні інвестори; Кроскультурний
менеджмент - викладає англійською і українською мовами.

Image
Гуменюк Ярослав Миколайович
Гуменюк Ярослав Миколайович
кандидат економічних наук
доцент
аграрний сектор економіки України та його місце в глобальні економічній системі; продовольча безпека в умовах геоекономічних викликів

Освіта: Закінчив в 2013 році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  здобув кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з німецької мови.

У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації».  З 2013 р.  асистент кафедри міжнародного бізнесу.

Автор понад 20 наукових та методичних праць.

Дисципліни: Економікс; Міжнародний менеджмент; Міжнародний корпоративний менеджмент; Міжнародний бізнес; Інституційні інвестори у міжнародному бізнесі.

Google Scholar

Image
Дмітрієв
Дмітрієв Віталій Сергійович
кандидат економічних наук
асистент
транснаціональні компанії, транснаціональні банки, Фінансові технології (фінтех)

Освіта: Закінчив у 2007 році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», здобув кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з англійської мови.  У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються». З 2018 р. асистент кафедри міжнародного бізнесу.

Дисципліни: Blockchain-технології в міжнародному бізнесі;  Інноваційний маркетинг міжнародних компаній; Розрахунки та платежі в міжнародному бізнесі; Сучасні транcнаціональні корпорації; Економікс.

Image
Підвисоцький Ян Володимирович
Підвисоцький Ян Володимирович
кандидат економічних наук
асистент
ризик-менеджмент, міжнародний фінансовий інжиніринг, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, страхування, логістика

Освіта: Закінчив Київський націоальний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009 р., спеціальність "Міжнародний бізнес, кваліфікація економіста-міжнародника, перекладача з німецької мови".

Кандидатська дисертація «Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів» (2013), Трудова діяльність в Київському університеті з 2012 р.: асистент кафедри міжнародних фінансів 2012-2013 рр., асистент кафедри міжнародного бізнесу (з 2018р.)
Загальний науковий та науково-методичний доробок складає більше 30 праць, в тому числі статі, тези, робочі навчальні програми.

Наразі є керівником секції "Міжнародний бізнес" щорічних конференцій "Шевченківська весна" та "Актуальні проблеми міжнародних відносин", співорганізатором всеукраїнського конкурсу студентських робіт.

Дисципліни: україномовні (економіка фірми, новітні фінансові інструменти та технології у МБ, похідні фінансові інструменти у МБ, Інститути міжнародного бізнесу та ін.) та англомовні (Quantitative reasoning for decision making in international business / Методи прийняття управлінських рішень в міжнародному бізнесі).

Image
Аль-Хаялі Дарід
Аль-Хаялі Дарід
асистент
міжнародний корпоративний менеджмент, міжнародні комерційні перемовини, менеджмент ЗЕД, кроскультурний менеджмент, міжнародний логістичний менеджмент

Освіта: У 2019 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність "Міжнародний бізнес, кваліфікація економіста-міжнародника,
перекладача з французької мови".

Працює над дисертацією на тему: «Диверсифікація економічного співробітництва  між Україною та КНР в умовах сучасних викликів».

Трудова діяльність в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка з 2022 р.: асистент кафедри міжнародного бізнесу (з 2022 р.)

Загальний науковий доробок складає більше 10 статей.

Професійна діяльність: Президент Фонду «Коаліція миру Україна» , некомерційна організація, яка зосереджена на сприянні миру шляхом поєднання досліджень, координації та прямої підтримки постраждалих від бойових дій та зміни клімату регіонів; а саме їх ревіталізації, шляхом компенсації та реституції.

Наразі є керівником молодіжної секції Асоціації економістів-міжнародників та координатором навчально-наукового центру «Синтез».

Дисципліни: україномовні (економіка фірми, міжнародний менеджмент, міжнародний логістичний менеджмент, міжнародна статистика, кроскультурний менеджмент, менеджмент ЗЕД та ін.) та англомовні (International commercial negotiations/ міжнародні комерційні перемовини, international corporate management/міжнародний корпоративний менеджмент).