Кафедра міжнародного бізнесу

Історія кафедри


Становлення кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка бере свій початок у 1990 р. у результаті реорганізації кафедри міжнародних економічних відносин (сьогодні це випускаюча кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин) було засновано кафедру управління зовнішньоекономічними  зв’язками та маркетингу, завідувачем якої став канд. екон. наук, доцент  В.Д.Прилюк, який  здійснював керівництво нею до 1993 р.

У 1993 р. кафедра отримала нову назву - кафедра  управління зовнішньоекономічною діяльністю, завідувачем якої став доктор екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України А.І.Кредісов, який здійснював керівництво до 2003 р. З 2003 р. до 2014 р.   кафедру очолював заслужений економіст України, доктор екон. наук, професор В.А.Вергун.

З 2014 р. керівництво кафедрою здійснює випускник факультету міжнародних відносин і міжнародного права (нині ІМВ), канд. екон. наук, доцент Д.П.Расшивалов.

У зв’язку з необхідністю підготовки фахівців у сфері міжнародного бізнесу та проведення у відповідність назви кафедри до назви спеціальності рішенням Вченої Ради університету (грудень 2008 р.) кафедру УЗЕД перейменовано у сучасну її назву – кафедра міжнародного бізнесу.

Навчальний процес на кафедрі  забезпечували і забезпечують висококваліфіковані фахівці, переважна більшість яких є випускниками університету  та інституту і які мають наукові ступені кандидата та доктора економічних наук. У різні роки на кафедрі працювали такі відомі вчені, дипломати-міжнародники як С.М.Березовенко, В.В.Волошин, Г.М.Биков, А.М. Тищенко, В.П.Решетняк, О.Ю.Копиленко, З.С.Черняк, В.П.Лисенко, О.В.Дикий, Ю.В.Полунєєв, Г.С.Буряк, В.Д.Прилюк.

Поряд з навчальним процесом та науково-дослідницькою роботою викладачі кафедри міжнародного бізнесу беруть учать як консультанти та експерти у роботі органів державної влади, підприємницьких структур та ділових кіл не лише нашої держави, а й міжнародних компаній, інших суб’єктів міжнародної економічної діяльності, ведуть активну діяльність у  суспільній та громадській сферах.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного бізнесу працюють 16 викладачів. Серед них 5 докторів економічних наук, професорів;  11 кандидатів економічних наук, доцентів та асистентів.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших урядових відомств України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних  закладів  інших  країн  тощо.

 

Освітня програма «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»

 

Контакти

м. Київ, вул. Ю.Іллєнка (Мельникова), 36/1.

адреса електронної пошти : kafedra_mbiz@ukr.net

 

Методист – Деркач Олена Олександрівна

каб. 305 тел. 481-45-02

 

Старший лаборант кафедри міжнародного бізнесу – Князєва Катерина Володимирівна

каб. 305 тел. 481-45-02

 

Старший лаборант кафедри міжнародного бізнесу – Лучіна Мілена Юріївна

каб. 305 тел. 481-45-02