Кафедра міжнародних організацій та дипломатичної служби

Кафедра міжнародних організацій та дипломатичної служби створена у 1992 році для забезпечення ґрунтовного вивчення в Інституті міжнародних відносин основ сучасної дипломатії, дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, історії української дипломатії, теорії та практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних універсальних, регіональних та спеціалізованих міжнародних організацій), дипломатичної практики спеціальних місій, міжнародних конференцій, нарад тощо, що є невід’ємною складовою підготовки фахівців для сфери зовнішніх зносин, в тому числі кадрів для дипломатичної служби України.

Науковий потенціал кафедри складають 11 штатних науково-педагогічних працівників, із них: 3 доктори наук: д.і.н., професор В.М. Матвієнко, д.політ.н., професор Ю.С. Скороход, д.і.н., професор Н.Л. Яковенко; 8 кандидатів наук: к.і.н., доцент Т.І. Шинкаренко, к.політ.н, доцент О.Ю. Ковтун, к.н. з держ.упр., доцент М.В.Коновалова, к.політ.н., доцент Р.К. Петюр, к.політ.н., асистент К.І. Кузнєцова, к.політ.н. асистент І.І. Гавриленко, к.політ.н., асистент Т. Я. Ткач, к.політ.н., асистент С.В. Авер’янов.

На кафедрі створені навчальні курси, головним завданням яких стала підготовка фахівців-міжнародників, добре обізнаних із світовими тенденціями міжнародних відносин та глобального розвитку, дослідників теоретичних і практичних проблем, що стосуються сучасних трендів глобального управління, міжнародного співробітництва та дипломатичної роботи. Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання в Інституті міжнародних відносин теоретичних і прикладних аспектів роботи дипломата, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою.

Основними напрямами діяльності кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби є навчально-методична, науково-дослідна, виховна та профорієнтаційна робота, а також розвиток міжнародних зв’язків (участь в роботі міжнародних наукових та науково-практичних конференцій тощо).

Основна увага співробітників кафедри зосереджена на забезпеченні навчального процесу на високому професійному рівні (читання лекцій, проведення семінарських, практичних занять та майстер-класів), підготовці навчально-методичних комплексів (навчальних програм, підручників, посібників, хрестоматій), що стосуються викладання різноманітних теоретичних та практичних аспектів дипломатичної роботи.

Члени кафедри активно стежать за сучасними подіями міжнародного життя, проводять ґрунтовні наукові дослідження, готують рецензії та відгуки, надають експертні оцінки стосовно розвитку як сучасної дипломатії в цілому, так і окремих аспектів дипломатичної роботи, зокрема дипломатичного протоколу та етикету, практики дипломатичних переговорів тощо. Заслуговують на увагу кафедральні дослідження та інтерпретації особливостей розвитку вітчизняної дипломатії та дипломатичної служби у контексті сучасних тенденцій міжнародних відносин і світової політики.

Викладачі кафедри читають лекції за кордоном та беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях. На кафедрі успішно здійснюється підготовка аспірантів.

Велика увага на кафедрі приділяється виховній та профорієнтаційній роботі зі студентами. Викладачі кафедри активно долучаються до позааудиторної роботи зі студентами (організація роботи студентських гуртків та клубів, проведення відкритих майстер-класів відвідування закордонних дипломатичних представництв та представництв міжнародних організацій в Україні тощо).

 

Програма розвитку кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2023 – 2028 рр.

 

Завідувачі кафедри

 

 • Кулінич Микола Андрійович (1992-1994 рр.)

Кандидат історичних наук, професор. Заступник директора Інституту міжнародних відносин (1991-1994). Радник, Радник-посланник Посольства України в Японії (1994-1998). Радник-посланник Посольства України в Республіці Корея (2001-2003). Ректор Дипломатичної академії при МЗС України (2003-2006), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії (з 2007 р.) Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії (2006-2013) та на Філіппінах за сумісництвом  (2007-2013). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії (2015-2021). Декан Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

 • Гуменюк Борис Іванович (1995-2003 рр.)

Доктор історичних наук, професор. Заступник директора Інституту міжнародних відносин (1990-1991). Ректор Дипломатичної академії при МЗС України (1996-2003, 2007-2012). Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр (2003-2007, з 2012 р. по теперішній час). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр (2003-2007; 2012-2019). Завідувач кафедри історії міжнародних відносин та гуманітарних студій Українського державного університету імені М.П. Драгоманова.

 • Матвієнко Віктор Михайлович (з 2003 року)

Доктор історичних наук, професор. Заступник директора Інституту міжнародних відносин (з 1997 р.). Заслужений працівник освіти України (2009 р.)

 

У різний час на кафедрі працювали:

 

 • Бруз Володимир Семенович

Професор, доктор історичних наук

Заступник директора Центру проти апартеїду Політичного департаменту Секретаріату ООН (1983-1990), відповідальний секретар Національного комітету з підготовки та святкування 50-річчя ООН (1993-1995), член урядової делегації України на 49-й та 50-й сесії ГА ООН (1994-1995)

 • Решетняк Микола

Постійний Представник України при ЮНЕСКО (1977-1983)

 • Рилач Валерій Олександрович

Доцент кафедри, кандидат історичних наук

Перший секретар, Радник Посольства України у Франції (1993-1998), Радник-посланник Посольства України в Росії (2000-2001), Радник Посольства України в Ліванській Республіці (2001-2002), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ліванській Республіці (2002-2005), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туніській Республіці (з 2007 р.)

 • Кудряченко Андрій Іванович

Професор, доктор історичних наук

Директор Інституту всесвітньої історії НАН України, Радник-посланник Посольства України у ФРН (1997-2000)

 • Резніченко Віталій Іванович

Доцент, кандидат історичних наук

Завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України, Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу

 • Чекаленко Людмила Дмитрівна

Професор, доктор політичних наук

Перший секретар Посольства України в Російській Федерації (1998-2002)

 • Рижков Микола Миколайович

Професор, доктор політичних наук

 • Зленко Валентина Андріївна

Професор, доктор історичних наук

 • Садовенко Анатолій Павлович

Доцент, кандидат історичних наук

 • Науменко Галина Олексіївна

Доцент, кандидат мистецтвознавства

Співробітник служб протоколу МЗС СРСР та УРСР, радник-протоколіст МЗС України

 • Гуменюк Алла Германівна

Науковий співробітник ІМВ, кандидат політичних наук

 • Сьомик Тамара Володимирівна

Асистент, кандидат політичних наук

 • Шпакова Наталія Вікторівна

Старший викладач, кандидат історичних наук

 • Грушова Алла Тарасівна

Асистент, кандидат політичних наук

 • Гой Володимир Анатолійович

Асистент

 • Синеутцький Олег Миколайович

Асистент

 • Черінько Ігор Павлович

Ассистент, кандидат політичних наук

 • Опанасюк Ольга Ігорівна

Ассистент, кандидат політичних наук

 • Сапсай Артем Петрович

Доцент, кандидат політичних наук

 • Шинкаренко Тетяна Іванівна

Доцент, кандидат історичних наук

 

З 2018 року кафедрою впроваджено освітньо професійну-програму “Дипломатія і міжнародне співробітництво”.  В останні роки кафедрою міжнародних організацій та дипломатичної служби були запроваджені нові навчальні курси:

 1. Дипломатія України;
 2. Інтеграційні процеси та об’єднання в сучасних міжнародних відносинах;
 3. Європейський Союз: інституційні основи та спільна політика;
 4. Рада Європи в інтеграційних та демократизаційних процесах;
 5. Міжнародні організації у сфері безпеки;
 6. Міжнародні організацій та глобальні проблеми сучасності;
 7. Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин;
 8. Етнокультура та дипломатія;
 9. Великі держави в міжнародних організаціях;
 10. Галузева дипломатія;
 11. Неурядові організації та лобістська діяльність у міжнародних відносинах;
 12. Державне управління на прийняття зовнішньополітичних рішень;
 13. Світова дипломатія;
 14. Міжнародне співробітництво в галузі освіти, науки та культури;
 15. Недержавні актори та лоббістська діяльніть в міжнародних відносинах;
 16. Міжнародне гуманітарне співробітництво;
 17. Економічна дипломатія;
 18. Інститути регіональної інтеграції в Східній Європі (англомовний курс). 
   

Історія кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби.

    

Контакти

Завідувач кафедри - Матвієнко Віктор Михайлович, д.і.н., професор

Методист другої категорії - Сенько Валентина Казимирівна

Електронна адреса - imvmods-350@ukr.net

Контактні телефони - 380(44) 481-45-13, 380(44) 481-45-91