Кафедра міжнародної інформації

Завідувач кафедри Рижков Микола Миколайович
доктор політичних наук, професор

Професорсько-викладацький склад:

  • 3 докторів наук, з них 3 професори;
  • 10 кандидатів наук, з них 8 доцентів.

 

Кафедра міжнародної інформації

Хто володіє інформацією, той володіє світом!

(Н.Ротшильд)

Кафедру міжнародної інформації й однойменну спеціальність відкрито в Інституті міжнародних відносин 1 червня 1993 року  з метою підготовки фахівців для інформаційно–аналітичних підрозділів і департаментів з комунікації владних структур, політичних, корпоративних та громадських організацій незалежної України.

Засновником спеціальності та першим завідувачем кафедри міжнародної інформації став професор Валерій Петрович Гондюл, Заслужений працівник освіти України, заступник міністра освіти України (1992–1995 рр.), проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка (1998–2005 рр.), за активної участі якого було розроблено і впроваджено перший Галузевий стандарт нової спеціальності, створено навчально–методичну основу нормативних і спеціальних курсів, відкрито аспірантуру і докторантуру за новими напрямами досліджень.

Для підготовки фахівців з нових напрямів діяльності у сфері міжнародних відносин - фахівців зі зв’язків з громадськістю (PR), лобізму, брендінгу, журналістів-міжнародників 4 травня 1998 р. було створено кафедру міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю, першим завідувачем якої у 1998-2001 рр. був Заслужений журналіст України, професор, доктор філологічних наук, дослідник проблем теорії комунікації, PR, медіа та інформаційної політики Георгій Георгійович Почепцов.

У 2001-2007 рр. кафедру міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю очолювала Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор політичних наук, член Національної Спілки журналістів України Євгенія Анатоліївна Макаренко, яка є автором та співавтором понад 500 наукових праць, зокрема перших в Україні підручників та посібників за проблематикою міжнародних інформаційних відносин, інформаційного суспільства, міжнародної інформаційної безпеки, інформаційно–аналітичного забезпечення зовнішньої політики, зовнішньополітичних комунікативних технологій, міжнародного інформаційного права тощо.

З 1 вересня 2007 р. у зв’язку з об’єднанням кафедр міжнародної інформації та міжнародних комунікацій і зв’язків з громадськістю завідувачем кафедри міжнародної інформації став професор, доктор політичних наук, член–кореспондент Всесвітньої асоціації університетів імені Платона (Греція), почесний професор університету Пітсбурга (США) Микола Миколайович Рижков.

За понад 25 років існування кафедри професорсько-викладацьким колективом було розроблено, впроваджено та удосконалено галузеві стандарти вищої освіти з напряму підготовки «Міжнародна інформація», що дало змогу присвоювати кваліфікації фахівець з міжнародної інформації на рівні бакалавра, інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач – на рівні магістра.

На кафедрі склалася оригінальна наукова школа досліджень інформаційної парадигми глобального розвитку та міжнародних відносин.

Дослідження співробітників кафедри втілено у монографіях, енциклопедіях, збірниках наукових праць, довідниках, підручниках, навчальних посібниках тощо.

За ініціативою кафедри в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2003-2007 рр. функціонував Центр співпраці з Європейським Союзом у рамках наукової програми RP-6.

За ініціативою кафедри в Інституті міжнародних відносин було створено студентську організацію «Міжнародна молодіжна фундація ЮНЕСКО», яка стала членом Всеукраїнської і Всесвітньої федерацій, асоціацій та клубів ЮНЕСКО, проводила моделювання засідання ЮНЕСКО, брала участь у підписанні Маніфесту миру та ненасильства–2000, ініційованого спільно з ООН групою Нобелівських лауреатів, у міжнародних акціях проти поширення ВІЛ/СНІДУ, європейських благодійних заходах, міжнародних обмінах студентів тощо.

 

Кафедра сьогодні

З 2015 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» , кафедра працює в рамках спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Колективом кафедри міжнародної інформації спільно з кафедрою міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій розроблено нову освітню програму “Міжнародні комунікації”, яка покликана забезпечити  якісну підготовку фахівців у сфері інформації і комунікації відповідно до європейських стандартів.

На кафедрі міжнародної інформації на штатних науково–педагогічних посадах та за сумісництвом працюють: професори, доктори наук – М.М.Рижков, О.М.Андрєєва, Н.О.Піпченко; доценти, кандидати наук -  Н.Б.Бєлоусова, О.Л.Добржанська, О.Ю.Запорожець, О.П.Кучмій, Н.П.Литвиненко, В.В.Матвєєв, Н.Б.Мельничук, О.М.Фролова; асистенти, кандидати наук  – М.В. Зайцева, А.С. Сіренко.

 

Цікаві факти про  колектив кафедри:

  1. Серед штатних співробітників кафедри – 5 випускників Інституту міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародна інформація» (О.М. Андрєєва, О.Ю. Запорожець, Н.Б. Мельничук, Н.О.Піпченко, О.М. Фролова).
  2. Доцент кафедри Олена Леонідівна Добржанська є проректоркою з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  3. Доценти кафедри Наталія Борисівна Бєлоусова та Олена Леонідівна Добржанська є співзасновниками ГО «Національна академія комунікативістики».
  4. Доценти кафедри Оксана Миколаївна Фролова і Наталія Олександрівна Піпченко є членами галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», що проводиться Міністерством освіти і науки України.

 

Кафедра забезпечує викладання низки професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, серед яких  «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах», «Сучасні інформаційні системи і технології», «Системні методи дослідження міжнародних відносин», «Інформаційні технології у прогнозно-аналітичній діяльності», «Основи візуальної комунікації», «Міжнародна інформація і комунікація», «Інформаційні війни», «Стратегічні комунікації», «Кризові комунікації», «Інфографіка і презентація даних», «Проектний менеджмент», «Публічна дипломатія», «Європейські комунікації», «Міжкультурні комунікації», «Інформаційні ресурси державної ідентичності», «Моделювання і прогнозування міжнародних відносин» тощо.

 

Концепція розвитку кафедри міжнародної інформації на 2021-2025 рр.

Програма розвитку кафедри міжнародної інформації