Наукова робота

Кафедра є одним з визнаних наукових центрів дослідження світової економіки та міжнародних економічних відносин в Україні та Європі. За десятиліття плідної роботи кафедри на її базі сформувалася 2 наукові школи: “Європейський Союз у глобальному економічному середовище” (керівник проф. Шнирков О.І.) та “Розвиток глобальних економічних проблем сучасності” ( керівник проф. Філіпенко А.С.).

З 1977р. на кафедрі підготовлено та успішно захищено 130 кандидатських та 33 докторських дисертацій, з 2000р. підготовлено 44 монографії, 64 підручники та навчальні посібники, більше 700 наукових статей, у тому числі більше 44 у журналах Scopus та WoS.

Викладачами кафедри виконувалося чотири наукові теми – позабюджетна, дві - за фінансування МОНУ, у межах Центру досконалості Жана Моне (Еразмус+), зробленo внесок у розробку Експортной стратегії України. На базі кафедри у 2015-18рр. було проведено Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, на якому 4 студенти кафедри стали переможцями та призерами.

 

Основними завданнями кафедри у забезпеченні високої якості наукової роботи на 2021-25рр. є:

  • забезпечення активної участі студентів, аспірантів та викладачів кафедри у проведені наукових досліджень проблем розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин,
  • участь у конкурсах МОНУ на фінансування проектів фундаментальних та прикладних досліджень (у 2021р.  подання 2 заявок),
  • продовження практики щорічного видання колективної кафедральної монографії,
  • активізація публікацій наукових статей кожним викладачем (щорічно мін.2) у фахових національних та зарубіжних виданнях , у тому числі Scopus та WoS,
  • проведення на базі кафедри щорічно Всеукраїнської наукової конференції з актуальних проблем міжнародних економічних відносин, участь викладачів, студентів, аспірантів в інших національних та зарубіжних наукових конференціях,
  • продовження наукових розробок з проблем економічного  розвитку ЄС у рамках Центру досконалості Жана Моне,
  • залучення викладачів для експертної роботи у державних та приватних структурах України, міжнародних організаціях, у тому числі із використанням можливостей сучасних інформаційних технологій, онлайн сервісів та соціальних мереж,
  • підтримка високого показника ефективності підготовки докторів філософії та докторів наук по кафедрі,
  • забезпечення формування та сприяння у діяльності нової спеціалізованої докторської ради зі спеціальності шляхом участі у раді 8 докторів наук-викладачів кафедри.

 

Конференції кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

 

Матеріали конференцій:


Докторські та кандидатські дисертації, підготовлені на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин