Викладачі

Image
Намонюк Василь Євгенович
Намонюк Василь Євгенович
кандидат економічних наук
завідувач кафедри, доцент
дослідження цифровізації міжнародних фінансових ринків, фінансових інновацій, сталого розвитку фінансової сфери, міжнародного податкового планування, транснаціоналізації банківського капіталу

Дисципліни: «Світова економіка», «Основи міжнародної мікроекономіки», «Principles of microeconomics», «Міжнародний податковий менеджмент», «Злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу», «International Business Analysis and Consulting». 

У 2005 р. закінчив з відзнакою факультет міжнародних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки. У 2008 р. в Інституті міжнародних відносин захистив кандидатську дисертацію «Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції». Упродовж 2009-2011 рр. працював в Національному університеті Державної податкової служби України доцентом кафедри міжнародної економіки, заступником декана факультету економіки та оподаткування з наукової роботи. З 2011 р. – в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Був учасником проектів Horizon 2020, Erasmus+, Mevlana. GIZ, USAID, «Відродження». Eксперт Enterprise Europe Network (Програма ЄС COSME).

Виступав з лекціями в університетах та наукових установах США, Китаю, Німеччини, Польщі, Литви, Португалії, Туреччини, Угорщини.  

Автор понад 60 наукових праць.

ORCID: 0000-0002-9454-6658

ResearcherID: I-1519-2018

Image
Рогач Олександр Ігорович
Рогач Олександр Ігорович
доктор економічних наук
професор
дослідження глобальних проблем міжнародних економічних відносин та міжнародних фінансів, міжнародних інвестицій, діяльності багатонаціональних підприємств

Дисципліни: «Транснаціоналізація світової економіки», «Фінансовий менеджмент корпорацій», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Теорії прямих іноземних інвестицій»

Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет у 1977 р. У 1977–1980 рр. – аспірант кафедри політичної економії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Експансія міжнародних корпорацій в країни Азії». З 1980 р. – асистент, з 1986 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин. У 1995 р. захистив докторську дисертацію «Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток країн, що розвиваються». З 1996 р. – професор кафедри міжнародних економічних відносин. З 1999 р. – завідувач кафедрою міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин (тепер кафедра міжнародних фінансів). Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ ім. Тараса Шевченка (2007), (2019). Відмінник освіти України. Залужений економіст України (2009).Автор та співавтор понад 250 наукових праць.

Викладав та проводив дослідницьку роботу в багатьох зарубіжних університетах:

 • 1991-1992 – Університеті Торонто (Канада)
 • 1997 – Японському інституті міжнародних відносин (Токіо)
 • 2003 – Університеті Айова (США)
 • 2005 – Антверпенському університеті (Бельгія)
 • 2006-2007 – Технологічному інституті Козані (Греція)
 • 2007 – Ліверпульскому університеті Джона Мора (Великобританія)
 • 2009 - Кейо університеті (Японія)
 • 2015 – Щецінському університеті (Польща)
 • 2018-2019 – Університеті Західної Македонії (Греція)
 • 2020 – Вроцлавському університеті (Польща)
 • 2020-2021 – Чу Хай Коледжі Вищої Освіти (Гонконг)
 • 2021-2022 – Чу Хай Коледжі Вищої Освіти (Гонконг)

Брав участь 7 міжнародних наукових та освітянських проектах за програмами ТЕМПУС, ТАСІС, ІНТАС та ін. Координатор від України Асоціації університетів Центральної та Східної Європи (CEEUN).

Заступник головного редактора наукового журналу Global Economy Review (Greece). Заступник головного редактора, член наукової ради журналу «Transitional Studies Review» ( Italy, Transition Academy Press), член редколегії журналів «Міжнародні відносини», «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Підготував 27 кандидатів наук, 3 доктора наук.

Основні публікації:

Сіденко С.В., Рогач О.І. Міжнародні фінансові центри. Підручник. Центр навчальної літератури. Київ, 2022. 264 с.
О. І. Рогач П. В. Дзюба. Основи міжнародного інвестиційного менеджменту: підручник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2021. 319 с.
Chan, T. M. H., Kopiyka, V., & Rogach, O. (Eds.). Financialization and Deindustrialization: Impact on Employment. Publishing and Polygraphic Center "Kyiv University", 2021. 437 p.
Internationalization of the World Economy: Current Trends. Monograph.  Edited by E. Siskos and O. Rogach. Kastoria: Evkonomia, 2020. 336 p.
Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія., за ред. О.І.Рогача. К., «Видавництво «Центр навчальної літератури», 2020, 368 с.
Багатонаціональні підприємства: підручник. К., 2019.
Теорії міжнародного бізнесу: підручник., К., 2018.                                                 
«Міжнародні портфельні інвестиції, К., 2018, (співавтор – доц. П. В. Дзюба)
Основи міжнародних фінансів: підручник. К., 2015 (ред., співавтор)
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development. Monograph, 2015 (ред., співавтор)
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія. 2013 (ред.., співавтор)
Міжнародний інвестиційний менеджмент. К., 2011 (у співавторстві);
Транснаціональні корпорації: підручник. К., 2009.
Основи міжнародних фінансів: підручник. К., 2009 (ред., співавтор);
Транснаціональні корпорації в світовій економіці. К., 2006.
Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. К., 2005.
Міжнародні фінанси: Підручник. К., 2003 (ред., співавтор);
Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки:
Навчальний посібник. К, 1999 (у співавт.);
Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: Навч. посіб., 1998 (у співавт.);
Транснаціональна корпорації та економічне зростання. К., 1997.

ORCID: 0000-0002-7246-3245

Image
Циганов Сергій Андрійович
Циганов Сергій Андрійович
доктор економічних наук, професор
професор
питання становлення та розвитку фінансово-кредитних систем країн світу та їх інтеграція у світовий фінансовий простір, міжнародні фінанси і банківська діяльність, інноваційно-інвестиційний розвиток

Дисципліни: «Стратегії монетарної політики зарубіжних країн», «Глобальні корпорації на міжнародних ринках», «Міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність», «Міжнародні фінанси», «Міжнародні платіжні системи», «Операції на інвестиційних ринках країн Європи», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»,  «Фінансові системи країн світу».

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет в 1986 р.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив розподільчих відносин на розвиток активності трудящих», у 2007 р. – докторську дисертацію на тему: «Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства».

У Київському університеті: в 1987–1990 рр. – аспірант кафедри політичної економії гуманітарних факультетів Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. В 1996–1999 рр. – докторант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1999 – 2000 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, з 2000–2007 рр. – доцент кафедри міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, з 2007 р. – професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин.

З 2007 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2018 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02.

З 2018 р. - член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку.

Віце-президент ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Академік Академії наук вищої школи України (2011 р.).

Член редакційних колегій наукових видань:

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. «Міжнародні відносини»;
Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» – Київського національного торговельно-економічного університету;
Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія. «Економіка»;
Науковий журнал «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія. «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм».
Науковий журнал «Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія. «Економічні науки».

Підготував 1 доктора і 13 кандидатів економічних наук.

Наукові стажування:

 • 2003 р. – Антверпенський університет ( Бельгія)
 • 2004 р. – Технологічний інститут м. Козані ( Греція)
 • 2016 р.  – Академічне товариство Михала Балудянського м. Братислава (Словаччина)

Автор та співавтор понад 250 наукових та науково-методичних праць.

Основні публікації:

Генезис банківських систем у трансформаційних економіках (структурно-функціональний аналіз): монографія. К., 2006;
Банківська система України в умовах становлення ринкових відносин: питання теорії і практики: монографія. К., 1999;
Міжнародні фінанси: підручник / за ред. О.І. Рогача. К., 2003 (у співавт.);
Фінанси та підприємництво: навч. посіб. Тернопіль, 2009 (у співавт.),
Теорія фінансів: підручник. К., 2010 (у співавт.);
Міжнародна економіка: навч. посібник. Львів, 2011 (у співавт.);
Юридична енциклопедія Т.2. К., 1999 (у співавт.);
Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т. К., 2004 (у співавт.);
Європейський союз: економіка, політика, право: Енциклопедичний словник. К., 2011 (у співавт.);
Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич. Дніпропетрівськ, 2013 (у співавт.);
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development: the monograph/ Ed. by S.Evangelos, O.Rogach. Kastoria (Greece), 2014 (у співавт.);
Основи міжнародних фінансів: підручник / За ред. О.І.Рогача [2-е вид., доп]. К., 2014 (у співавт.);
Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія / за ред. Н.В. Стукало, Н.П. Мешко. Дніпропетрівськ, 2015 (у співавт.);
Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічні зв'язки У країни: монографія / за ред. В.М. Фомішиної. Херсон: ТОВ «ВКФ «СТФР» ЛТД», 2017 (у співавт.);
Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин: монографія / за ред. О.А. Довгаль, Н.А. Казакової. Харків, 2018 (у співавт.);
Innovative Trends in World Trade Development: the monograph/ Edited by Prof. A.P. Rumyantsev. Kyiv, 2018 (у співавт.);
Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу: монографія. Київ: ЦУЛ, 2019) – (у співавт.);
Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: монографія.  Київ: ЦУЛ, 2020 – ( у співавт.),
Internationalization of the World Economy: Current Trends. Kastoria: EVKONOMIA Publisher, 2020 – (у співавт.)
Tsyganov S. Application of decision tree model for prediction of immigration policy in different countries of the world /Tsyganov S., Tsyganova N., Apalkova V., Meshko N., Apalkov S. Problems and Perspectives in Management. Volume 19 2021, Issue 3, pp. 513-532. (SCOPUS).
Tsyganov S. Evaluating the economic and ecological effects of investment projects: A new model and its application to smartphone manufacturing in Europe. / Tsyganov S., Apalkova V., Tsyganova N., Chernytska T., Meshko N. Investment Management and Financial Innovations. Volume 18, 2021. Issue 4. pp. 252-265. (SCOPUS).
Tsyganov S. Evaluation models for the impact of pricing factor on environmental performance in different countries  / Tsyganov S., Tsyganova N., Apalkova V., Meshko N., Apalkov S. Problems and Perspectives in Management. Volume 20. 2022, Issue 2, pp. 135-148. (SCOPUS)

ORCID: 0000-0002-9032-7829

Image
Дзюба Павло Валерійович
Дзюба Павло Валерійович
доктор економічних наук
професор

Дисципліни: «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародні портфельні інвестиції», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Стратегії оптимізації міжнародного портфельного інвестування», «Міжнародні фінансові ринки».

Сфера наукових інтересів: глобальні проблеми руху міжнародних портфельних інвестицій та міжнародного інвестиційного менеджменту, проблематика трансферного ціноутворення в багатонаціональних підприємствах, фінансування багатонаціональних підприємств, проблеми розвитку міжнародних фінансових ринків

 • 2002 р. – закінчив із відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка – магістр міжнародних економічних відносин, перекладач з англійської мови.
 • 2002 р. – асистент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2006 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК».
 • 2007 р. – доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2013 – 2016 р. – докторант кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Еволюція парадигми міжнародного портфельного інвестування».
 • 2020 р. – професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Гарант освітньої програми магістерського рівня «Міжнародні фінанси та інвестиції».

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних публікацій з проблематики міжнародних фінансів та міжнародного інвестування.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Дзюба П. В. Внутрішнє фінансування діяльності транснаціональних корпорацій. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 18. С. 349-388.
 2. Дзюба П. В. Зовнішнє фінансування діяльності транснаціональних корпорацій. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 19. С. 389-403.
 3. Дзюба П. В. Прямі іноземні інвестиції. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 16. С. 322-333.
 4. Дзюба П. В. Фінансова система транснаціональних корпорацій. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 17. С. 334-348.
 5. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. 495 с.
 6. Дзюба П. В. Теорії міжнародного руху капіталу. Міжнародні економічні відносини : практикум / Шнирков О. І. та ін. ; за ред. О. І. Шниркова. Черкаси : видавець Ю. А. Чабаненко, 2013. Розд. 2.6. С. 54-60.
 7. Дзюба П. В. Внутрішнє фінансування діяльності ТНК. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 18. С. 317-346.
 8. Дзюба П. В. Зовнішнє фінансування діяльності ТНК. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 19. С. 347-359.
 9. Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 15. С. 269-286.
 10. Дзюба П. В. Фінансова система ТНК. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 17. С. 303-315.
 11. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. 950 с.
 12. Рогач О. І., Дзюба П. В. Основи міжнародного інвестиційного менеджменту : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2021. 320 с.

 

Монографії:

 1. Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку : монографія. Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.
 2. Дзюба П. В. Трансформація парадигми руху міжнародних портфельних інвестицій. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. С. 22-53.
 3. Дзюба П. В. Сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. С. 219-233.
 4. Дзюба П. В. Іноземні портфельні інвестиції в Україні: проблеми та імплікації для формування стратегії залучення. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України в глобальному середовищі : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; за заг. ред. А. І. Мокія. Львів, 2019. С. 817-853.
 5. Дзюба П. В. Сучасні тенденції потоків ПІІ: регіональний та галузевий аспекти. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. С. 83-108.
 6. Dziuba P. Current Trends in International Portfolio Investing. Internationalization of the World Economy: Current Trends: monograph / Ed. by Evangelos Siskos and Oleksandr Rogach. Kastoria (Greece) : EVKONOMIA, 2020. P. 107-124.

 

Наукові статті:

 1. Dziuba P. Asymmetry in Risk and Return Fluctuations as a Factor Driving International Portfolio Investments in Crisis Periods. European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. 2017. № 1 (20). P. 23-34.
 2. Rogach O. І., Dziuba P. V. Exchange Rate Risks of International Portfolio Investments: Comparative Analysis of Ukrainian and other Frontier Markets. Journal of Transition Studies Review. 2017. Vol. 24, № 1. P. 31-45.
 3. Дзюба П. В. Еволюція суб’єктивного підходу до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. Вип. 1 (46). С. 55-67.
 4. Дзюба П. В. Оптимізація міжнародних інвестиційних портфелів за середньою геометричною дохідністю: еволюційний погляд на позапарадигмальну концепцію. Науковий вісник Херсонського державного університету : наук. період. вид. Серія: Економічні науки : у 2 ч. Херсон : Херсонський державний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 26. Ч. 2. С. 109-124.
 5. Дзюба П. В. Формування постсучасної теорії портфеля як новітній етап розвитку парадигми міжнародного портфельного інвестування. Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. Київ : Національний авіаційний університет; Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 4 (60). С. 7-14.
 6. Дзюба П. В. Еволюція диверсифікаційного концепту теорії портфеля як передумова формування теорії міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. Серія: Економіка і менеджмент : у 2 ч. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 26. Ч. 1. С. 48-54.
 7. Дзюба П. В. Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальної основи сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. період. вид. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство : у 2 ч. Ужгород : Ужгородський національний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 15. Ч. 2. С. 100-106.
 8. Дзюба П. В. Оптимізація інвестиційних портфелів за принципом максимальної визначеності: альтернативний погляд на формування портфельної парадигми міжнародного інвестування. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Київ : ІМВ, 2017. Вип. 132. С. 109-124.
 9. Дзюба П. В. Концепція ефективного портфеля: ретроспективний аналіз формування основ теорії міжнародного портфельного інвестування. Вісник Одеського національного університету : наук. журн. Серія: Економіка. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. Том 22. Вип. 5 (58). С. 48-67.
 10. Rogach O. І., Shnyrkov O. I., Dziuba P. V. Skewness-Based Portfolio Selection: Implications for International Investing in Frontier Markets. Journal of Transition Studies Review. 2019. Vol. 26, № 2. P. 23-38.
 11. Філіпенко А. С., Дзюба П. В. Теорія міжнародного бізнесу: від народження до сьогодення. Наукова дискусія в рамках загальнонаціональної презентації підручника д.е.н., проф. Олександра Рогача «Теорії міжнародного бізнесу» (К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 687 с.). Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Київ : ІМВ. 2019. Вип. 138. С. 166-179.
 12. Дзюба П. В. Бігевіоризм: еволюція та місце в теорії міжнародного портфельного інвестування. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. Вип. 6 (107). – С. 89-104.
 13. Дзюба П. В. Концепція оцінювання дохідностей: витоки та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. Вип. 2 (50). С. 64-76.
 14. Dziuba P. V., Shtogrin K. V. Home Bias as a Key Behavioral Deviation of Portfolio Investors Decisions. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Київ : ІМВ. 2020. Вип. 145. С. 72-82.
 15. Дзюба П. В., Штогрін К. В. Імплікації постсучасної портфельної теорії для міжнародного інвестиційного менеджменту [Електронний ресурс]. Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. Київ : ІМВ. 2020. № 22. 
 16. Дзюба П. В., Штогрін К. В. Поведінкові відхилення інвестиційних рішень: на прикладі схильності до інвестування на місцевих ринках. Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство : Ужгородський національний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 37. С. 24-34.
 17. Дзюба П. В. Багатофакторні моделі оцінювання інвестиційних премій: аналіз дискурсу та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 49. С. 11-23.
 18. Dziuba P., Pryiatelchuk O., Rusak D. Equity Markets Risks and Returns: Implications for Global Portfolio Capital Flows during Pandemic and Crisis Periods. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7, № 3. P. 97-108. (DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-97-108)
 19. Дзюба П. В. Вартісна парадигма міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія: Економічні науки. Херсон : Херсонський державний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 43. С. 5-16.
 20. Dziuba P., Glukhova D., Shtogrin K. Risk, Return and International Portfolio Diversification: Evidence from k-means Clustering Data. Baltic Journal of Economic Studies. 2022. Vol. 8, № 3. P. 53-64.

 

Тези міжнародних конференцій:

 1. Dziuba P. V. Risk and Return Structural Asymmetry in International Portfolio Investments. Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference Proceedings (January 27, 2017, Kielce (Poland)). Kielce, Poland: the State University of Jan Kochanowski, Department for Entrepreneurship and Innovation; Baltija Publishing, 2017. Part 1, P. 28-30.
 2. Dziuba P. V. Estimating Relative Exchange Rate Risk of International Portfolio Investments: The Case of Frontier Markets. Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: International Scientific-Practical Conference Proceedings (February 24, 2017, Tbilisi (Georgia)). Tbilisi, Georgia: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. Baltija Publishing, 2017. Part 1, P. 10-12.
 3. Дзюба П. В. Вплив асиметрії ризику й дохідності ринків акцій на міжнародні портфельні інвестиції. Підприємництво та фінансова система: національні особливості та світові тенденції : зб. тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-прак. конф. (17-18 березня 2017 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку; ЦЕДР, 2017. С. 10-14.
 4. Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: біпарадигмальні основи та перспективи розвитку. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (28-29 травня 2019 р., м. Київ). Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. С. 34-39.
 5. Rogach O., Pidchosa O., Dziuba P. Geographic Information and Cyber-Physical Systems in Oil and Gas Industry: Benefits, Problems and Integration Prospects. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020: Conference Proceedings (11-14 May 2020, Kyiv). Kyiv: European Association of Geoscientists and Engineers. 2020. P. 1-5.
 6. Dziuba P. V. International Financial Markets: Dynamics of 2020 and Implications for International Portfolio Investing. Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Internship in Economics and Management: Internship Proceedings (20-31 January 2021, Kielce, Poland). Kielce, Poland : Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne. 2021. P. 47-50.
 7. Dziuba P. V. Value Investing Paradigm: An Alternative Approach to International Portfolio Investing. The Driving Force of Science and Trends in Its Development: Collection of Scientific Papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (20 August 2021, Coventry, United Kingdom): in Two Volumes. Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform. 2021. Vol. 1. P. 19-20.
 8. Dziuba P. V. Portfolio Paradigm of International Investing. Scientific Collection «InterConf», (72) : with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (26-28 August 2021, Hamburg, Germany). Hamburg, Germany : Busse Verlag GmbH. 2021. P. 53-56.

 

Викладання в зарубіжних університетах та стажування за кордоном:

 • 2022 – Викладання в Коледжі вищої освіти Чу Хаї, Гонконг, Китай (статус «Visiting Professor»). Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент у міжнародних бізнес транзакціях».
 • 2021 – Викладання в Коледжі вищої освіти Чу Хаї, Гонконг, Китай (статус «Visiting Professor»). Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент у міжнародних бізнес транзакціях».
 • 2021 – Університет фінансів, страхування, бізнесу, підприємництва та інновацій (Софія, Болгарія.
 • 2021 – Науково-освітній консорціум (Кельце, Польща).
 • 2020 – Викладання в Коледжі вищої освіти Чу Хаї, Гонконг, Китай (статус «Visiting Associate Professor»). Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент у міжнародних бізнес транзакціях».
 • 2011 – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
 • 2005 – Вища школа Лессіус, Антверпен, Бельгія (міжнародний проект TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах № CD_JEP-22039-2001»).
 • 2004 – Університет імені Джона Муреса, Ліверпуль, Велика Британія (міжнародний проект TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах № CD_JEP-22039-2001»).
 • 2003 – Університет Айова, США (статус «Visiting Scholar»).

Scopus ID: 57200629207

Web of Science ResearcherID: ABE-3572-2021

ORCID: 0000-0003-2932-0908

Google Scholar

Image
Кузнєцова Наталія Володимирівна
Кузнєцова Наталія Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент кафедри міжнародних фінансів

Дисципліни: «Міжнародне підприємство та прямі інвестиції», «Регулювання міжнародних інвестицій», «Прямі іноземні інвестиції у світовій економіці», «Міжнародне кредитування», «Бізнес-план міжнародного підприємства», «Основи міжнародної макроекономіки», «Операції на світових ринках деривативів».

Сфера наукових інтересів:

 • питання економічної політики  на світових ринках капіталу та по окремих групах країн; 
 • питання економічних наслідків від іноземних інвестицій  для країн надходження капіталів;
 • регулювання міжнародного руху капіталів, в тому числі іноземних інвестицій; 
 • процеси розвитку міжнародних кредитних ринків;
 • механізми функціонування спеціальних економічних зон; 
 • ринки похідних фінансових інструментів (деривативів).

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фахівець у галузі міжнародних фінансових відносин

Стажування:

 1. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, з 01.02.2013 р.  по 30.06.2013 р.;
 2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  з 01.09.2019 р. по 31.12. 2019 р.

Автор більше 50 наукових праць та 20 учбово-методичних праць.

Основні праці:

Кузнєцова Н.В.Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу у сучасному світі. К:  ”Київський університет”,2008. - 450с.
Кузнєцова Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання руху капіталів в сучасному світі. К: ”Київський університет”, 2011. - 396с.
Кузнєцова Н.В. Політика ОЕСР щодо розв’язання проблеми лібералізації та контролю за рухом капіталу  в умовах сучасного  світу. Інноваційна економіка: макро-, мезе- та макрорівні. Херсонський державний університет. – Херсон, 2015. – С. 11-21.
Kuznetsova N. International market of syndicated lending: world trends and the state of its development in Ukraine. Journal of Global Economy Review. Department of Business Administration. –Kozani, Greece,  2017. – No.7. –  P.11-21.
Кузнєцова Н.В. Світовий ринок деривативів. Курс лекцій. К.: „ІНК”, 2018. – 180 с.
Кузнєцова Н.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються. – Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Під ред. Рогача О.І. К.:  ВПЦ „Центр учбової літератури”,  2019.  – С. 145-179.
Кузнєцова Н.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Мексики). Науковий журнал «Інтелект 21». – К., 2019. – Випуск 5., - с.122-130. Обсяг: 0,7 д.а.
Кузнєцова Н.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Бразилії). Науковий  вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2019. – Випуск 36, с.13-20. Обсяг: 0,7 д.а.
Кузнєцова Н.В. Спеціальні економічні зони  як механізм залучення ПІІ в Китай. // Кузнєцова Н.В., Бабич О.А. // Науковий  вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород, 2020. – Випуск 33, с. 82-88.
Kuznietsova N. Special Economic Zones (Chine) // Kuznietsova N., Babitch O. // Journal of Global Economy Review. Department of Business Administration. – Kozani, Greece,  2020. – No.10. –  P. 32-39.

Image
Фаренюк Наталія Вікторівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
кандидат економічних наук
доцент
питання міжнародних фінансів ринків, міжнародних валютно-кредитних відносин

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин.

Автор понад 40 наукових праць.

Автор понад 50 наукових публікацій (повний список публікацій за запитом).

Фаренюк Н.В. має наукові публікації з тематики міжнародних фінансів, зокрема:

 1. Фаренюк Н.В. Податковий вимір зближення ЄС та України: сучасні тенденції та виклики // Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС): збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 183 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/scc/17.pdf с. 104-110.
 2. Фаренюк Н.В. Пайовий капітал у структурі заставних активів міжнародних інституційних інвесторів// Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Монографія./За ред. О.І.Рогача.-К.: «Центр учбової літератури», 2019.- 269с. -с. 234-253.
 3. Фаренюк Н.В. Farenjuk N.The Specifics of Yuan’s Internationalization In The Debt Financial Instruments Markets./Actual Problems of International Relations:/ Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 139 (2019). К.: Київ. Національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2019. – С. –107–114.
 4. Вільна торгівля,протекціоназм, справедлива торгівля : за і проти. Міжнародна наукова конференція, К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2018 Доповідь: Сучасний стан торговельного протистояння США-ЄС. с.89-93.
 5. Основи міжнародних фінансів: підручник/ за ред. О.І.Рогача.-2-е вид., доп.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,. – 2014.– 447 с.(Розділ 10, 22)
 6. Фаренюк Н.В. Особливості сучасного стану регулювання банківської діяльності на світових фінансових ринках / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 124. Ч.I – К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2015. – С. –121–131.
 7. Фаренюк Н.В. "Фондовий ринок ЄС: методика викладання"// Матеріали науково- методичноі конференціі "Європейські студіів університетах Украіни".К.:КНУ імені Тараса Шевченка, ІМВ- 2016- С.58-61VІ
 8. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. – 2013. – 342 с.
 9. Fundamentals of International Finance: Textbook. 2nd Edition / O. Rogach, O. Pidchosa, I. Pouzanov, S. Tsyganov and others. / Edited by O. Rogach – Кyiv: Publishing center "Kyiv University", 2014. – 442 p. (Chapter 10, 22)(Ukrainian language)
 10. Fundamentals of International Finance: Textbook. 2nd Edition // Edited by O. Rogach – Кyiv: Publishing center "Kyiv University", 2014. – 442 p. (Ukrainian language)
 11. Global Finance: Current Trends and Prospects: Monograph / О. Rogach, І. Pouzanov, Nataliia Farenjuk and others.; Edited by О. Rogach. – К.: Publishing center "Kyiv University", 2013. – 342 p. (Ukrainian language)

Учасник понад 10 національних та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо (повний перелік наукової діяльності доступний за запитом)

Фаренюк Н.В. брала участь в міжнародних науково-практичних конференціях, присвячених тематиці міжнародних фінансів, зокрема:

 1. Міжн. наук.-практ. конф. Вільна торгівля, протекціоназм, справедлива торгівля : за і проти. Міжнародна наукова конференція, К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2018 Доповідь:Сучасний стан торговельного протистояння США-ЄС. с. 89-93.Тези опубліковано.
 2. Міжн. науково-методична конференція. Фаренюк Н.В."Фондовий ринок ЄС: методика викладання"// Матеріали науково- методичноі конференціі " Європейські студіів університетах Украіни".К.:КНУ імені Тараса Шевченка, ІМВ- 2016- С.5 8-61. Тези опубліковано.
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Добробут націй в умовах глобальної нестабільності” (25-26.04.14, м. Одеса, МОН України, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Програма підтримки вищої освіти, ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників»). Доповідь: Імплементація принципів Базель ІІІ на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи.
 4. Фаренюк Н.В. Саудівська Аравія як учасник міжнародного ринку капіталу.// Круглий стіл «Арабський світ у сучасній системі геополітичних, геоекономічних та правових координат» ( 01.11.2018, м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ)
 5. Науково-практична конференція , присвячена проф. Будкіну В.В «Ринок праці» (13.12.12, м Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ кафедра СГ і МЕВ, кафедра МФ, ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників»). Доповідь:  Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду. Міжнародний судовий форум «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року). Доповідь на тему: «Міжамериканська система захисту права на безпечне довкілля». Тези опубліковано.
 • (статус – Visiting Professor)

Магістерська програма «Публічне адміністрування»

Факультет менеджменту, Харбінський політехнічний університет,

Харбін, Китай (КНР) та участь в урядовій програмі аналітичного центру «Пояс-Шлях»

з квітня 2019 року

 • (статус – Visiting Professor)

Магістерська програма з Менеджменту в освіті

Факультет менеджменту та економіки, Тенологічний освітній інститут Західної Македонії у м. Козані; Касторія, Греція у листопаді 2017 року

 • (статус – Учасник)

Інтенсивний курс «Practical Aspects of Formulation and Implementation of Monetary Policy», Національний Банк України, Київ.

2017-18.05.2017

 • (статус - Visiting Professor (стажування)

Міністерство закордонних справ України, Департамент міжнародної економіки та економічної дипломатії

10.02-30.06.2014

 • (статус – Visiting Professor)

Вища школа Лессіус, Антверпен, Бельгія (міжнародний проект TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах)

листопад-грудень 2004

 

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна)

Учасник (у якості експерта) документального фільму про Світову фінансову кризу

YouTube

Image
Матей Василь Васильович
Матей Василь Васильович
кандидат економічних наук
доцент
сучасні фінансові технології, діджиталізація міжнародних фінансів, джерела фінансування інновацій, вплив інновацій та технологій на економічний розвиток, міжнародні фінансові центри

Освіта: Ужгородський національний університет, факультет міжнародних відносин

У науковому доробку В.В. Матея понад 50 наукових і педагогічних публікацій, зокрема: «Міжнародний рух фінансового капіталу в умовах цифрової економіки» (2019); «Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції» (2009); «Характерні особливості та сучасні тенденції неформального ринку венчурного капіталу» (2008).

Відповідальний секретар Української асоціації економістів-міжнародників, експерт Enterprise Europe Network (Програма ЄС COSME).

ORCID: 0000-0002-4836-2604

Google Scholar

Image
Литвин О.Є.
Литвин Олена Євгенівна
кандидат економічних наук
доцент
Міжнародна економічна інтеграція та глобалізація, міжнародна інвестиційна та банківська діяльність, міжнародна конкурентоспроможність та світові товарні ринки

Дисципліни: «Міжнародні фінансові центри», «Міжнародні фінансові ринки», «Інформаційні технології у дослідженні кон’юнктури світових ринків», «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі», «Кредитування міжнародної торгівлі», «Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства», «Транскордонні операції злиття і поглинання».

Освіта: Національний авіаційний університет, економічний факультет; Київський національний лінгвістичний університет, англійський факультет.  

Стажування:

 • SET університет та Фішер центр бізнес аналітики (м. Берклі), з курсу: «Прикладна бізнес аналітика та штучний інтелект», 2023 р. 
 • Університет прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HAS), з курсу: «Цифрове майбутнє: Змішане навчання», 2023 р.
 • Європейський коледж (м. Варшава) та “Axel Springer” (м. Берлін), з курсу: «Журналістське ремесло для добросусідства», 2019 р. 
 • ICHEC школа менеджменту (м. Брюссель), літня школа з курсу: «Регенеративні інновації», 2019 р. 
 • Інститут європейських студій Амстердамського вільного університету та Віденська дипломатична академія, літня школа з курсу: «Європейська політика», 2016 р. 
 • BOKU університет (м. Відень), «Альтернативна економіка і монетарні системи», 2014 р. 
  Об’єднаний Віденський Інститут (JVI) МВФ, з курсів: «Прикладна економічна політика», 2011 р.; «Економічна та монетарна інтеграція в Європі: аспекти країн СНД», 2011 р.: «Політика прямого іноземного інвестування», 2011 р.; «Суспільне керівництво та структурні реформи», 2012 р.

Автор понад 60 наукових публікацій та 20 учбово-методичних праць.

Основні праці: 

 1. Lytvyn, O., Onyshchenko, A., & Ostapenko, O. (2023). Economic challenges of sustainable development goals in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 9(1), 100-112. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-1-100-112 
 2. Lytvyn, O., Kuryliuk, Y., Onyshchenko, A., Kudin, V., Parkhomenko, V. and Filiuk, S. (2023). Toolkit for Ensuring Management of Socially Responsible Business Activities. Econ. Aff., 68(01s): 83-89. URL: https://economicaffairs.co.in/Journal/abstract/id/NTcwNw==  
 3. Olena Lytvyn Digital tools for creating educational content / The scientific paradigm in the context of technological development and social change: Scientific monograph. Part 2. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. pp. 329-366. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-297-5-33 
 4. Köck, Robert; Lytvyn, Olena “Stärkung der finanziellen Souveränität Europas mit Hilfe der Kapitalmarktunion”. Sichtweise der Zentralbanken der Europäischen Union / ÖBA BankArchiv. Volume 70, January 2022, Issue 1, pp. 33-42. URL: https://elibrary.verlagoesterreich.at/article/10.47782/oeba202201003301 
 5. Lytvyn O. Development of Ukraine’s economy through the prism of investment stimulating process // Current issues of security management during martial law: scientific monograph. – Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. pp. 130-149.
 6. Литвин О.Є., Романенко В.С. Перспективні напрями інтеграції економіки України в глобальне господарство. Фінансовий простір. 2022. № 1 (45). С. 62-74.  
 7. Литвин О.Є., Хмелевська В.В. Конкурентні позиції України на світовому ринку фінансових послуг. Фінансовий простір. 2021. № 1 (41). С. 66-78.  
 8. Литвин О.Є. Міжнародний досвід розвитку фінансової інклюзії та її інституційне забезпечення в умовах становлення економіки сталого розвитку / Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів :Університет банківської справи, 2021. С. 439-466. 
 9. Литвин О., Романенко В. Особливості інфраструктурного середовища МЕД в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет. – Вип. 2(54). – 2021. – С. 47-54.  URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/4250 
 10. Литвин О.Є., Семенець І.В. Особливості міжнародної спеціалізації та виробничого кооперування в умовах глобалізації // Міжнародні економічні відносини та національна економічна діяльність: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку: колективна монографія. Полтава: ПП «Астрая», 2021. С. 18-32. URL: http://www.economics.in.ua/2021/07/blog-post_78.html   
 11. Литвин О.Є., Білошапка В.В. Особливості цифрового маркетингу в банківській діяльності. Фінансовий простір. 2020. № 4 (40). C. 117-126. 
 12. Modelling of the functional dependence of VAT tax liabilities on input VAT for the enterprises / Тetiana Bulakh, Yuliia Rusina, Alla Koval, Olena Lytvyn, Olena Budіakova // International Journal of Scientific & Technology Research. – Vol. 9 – Issue 3, March 2020. Edition – ISSN 2277-8616.  – Р. 5881-5886. 
 13. Lytvyn, O., Bulakh, T., Ivashchenko, O., & Grynchak, N. (2020). Formation of Innovative Economy of Ukraine in the Context of European Union Association Agreement. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42 (1), 5-16. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/336  
 14. Литвин О.Є. Глобалізаційні виклики та їхній вплив на сталий розвиток економіки // Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України: монографія / [Г.Т. Карчева, А.Я. Кузнєцова, Н.Р. Швець та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук Г.Т. Карчевої. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – С. 36-45.

ORCID: 0000-0003-3437-2067 

e-mail: kafedra_mm@ukr.net 

Google Scholar
 

Image
Білоус
Білоус Артем Олексійович
кандидат економічних наук
асистент
Трансформація міжнародних ланцюгів постачань, методи контролю фінансового стану підприємств, розвиток міжнародної банківської системи, менеджмент міжнародних та транснаціональних компаній

Дисципліни: «Фінансові технології міжнародних банків», «Світова економіка», «Міжнародний фінансовий та інвестиційний консалтинг», «Міжнародний аудит і фінансовий аналіз», «Міжнародні інституційні інвестори», «Міжнародний фінансовий та управлінський облік».

Освіта:

 • 2011 р. – закінчив із відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка – магістр міжнародного бізнесу, перекладач з англійської мови.
 • 2016 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування».
 • 2010-2012 рр. – працював зовнішнім аудитором у компанії “Ernst & Young”.
 • 2013-2023 рр. – працював у будівельній галузі, брав активну участь у співпраці з ЄБРР та ЄІБ.
 • 2023 р. – асистент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові статті:

 1. Білоус А. О. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах інтеграції світогосподарських зв’язків / А. О. Білоус // Україна: проблеми сучасних інтеграційних процесів: Зб. наук. пр. за рез. наук.-практ. конф. асп. і студ. – К., 2008. – С. 403-408 (0,48 д. а.).
 2. Білоус А. О. Світовий досвід впровадження системи державно-приватного партнерства в Україні / А. О. Білоус // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 112. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – С. 299-306 (0,55 д. а.).
 3. Білоус А. О. Стан та перспективи галузі залізничного машинобудування України в контексті сучасного світового розвитку / А. О. Білоус // Вісник Хмельницького національного університету №3, Т. 2 (212). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2014. – С. 234-239 (0,71 д. а.).
 4. Білоус А. О. Інтеграційні перспективи України в сучасних економічних умовах / А. О. Білоус // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 122 (частина ІІ). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 228-236 (0,78 д. а.).
 5. Білоус А. О. Залучення світового досвіду до розвитку підприємств галузі транспортного машинобудування в Україні / А. О. Білоус // Науковий журнал «Молодий вчений». – Миколаїв, 2015. - №6 (21) червень 2015 р. Частина 1. – С. 68-73 (0,78 д. а.). 
 6. Білоус А. О. Теоретичні аспекти виходу компаній-виробників товарів залізничного машинобудування на зовнішні ринки / А. О. Білоус // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 125 (частина І). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. – С. 161-170 (0,78 д. а.).
 7. Bilous, A. Contemporary prospects for the railway engineering industry in Ukraine in the view of economic crisis / Artem Bilous // Baltic Journal of Economic Studies. – 2015, Volume 1, Number 1. Riga: “Baltija Publishing”, 2015. – PP. 30-34 (0,7 д. а.).
 8. Bilous, A. Economic effect of introduction of modular technology in railway industry / Artem Bilous // Baltic Journal of Economic Studies. – 2015, Volume 1, Number 2. Riga: “Baltija Publishing”, 2015. – PP. 4-8 (0,63 д. а.).
Штогрін Кирил Валерійович
асистент
поведінкові фінанси, міжнародні портфельні інвестиції, міжнародний інвестиційний менеджмент

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, магістр міжнародних економічних відносин.

Автор близько 20 наукових і навчально-методичних праць.

Google Scholar

ORCID: 0000-0002-7431-9810

ResearcherID: ABC-5852-202

Image
Гейко Олександр Леонідович
Гейко Олександр Леонідович
асистент

Освіта:

 • З 2018 року – аспірант кафедри міжнародних фінансів
 • 2016-2018 – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, International Entrepreneurship (Магістерська англомовна програма)
 • 2015-2016 – Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Факультет військової підготовки, Кафедра економіки та фінансового забезпечення
 • 2013-2015 – Центр іноземних мов при Інституті міжнародних відносин. (англійська)
 • 2012-2016 – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, міжнародні економічні відносини. Ступінь вищої освіти: бакалавр ( спеціалізація: Міжнародні Фінанси)

Науковий інтерес: глобальні ланцюги створення вартості в агробізнесі, інноваційні процеси в розвитку рибної галузі в Україні та на міжнародних ринках, екстерналізація міжнародного виробництва в агрохарчовій індустрії.

Автор 14 наукових та методичних праць.

e-mail: alex.g.e200@gmail.com

Image
Хомутова Анастасія Юріївна
Хомутова Анастасія Юріївна
старший лаборант кафедри

Адреса для листування: кафедра міжнародних фінансів,

36/1, вулиця Юрія Іллєнка (Мельникова 36/1),

Київ, 04119.