Наукова робота

Напрями наукових досліджень

 • «міжнародні інвестиції, багатонаціональні підприємства в світовій економіці» (д.е.н., проф. Рогач О.І.);
 • «банки в трансформаційній системі» (д.е.н., проф. Циганов С.А.);
 • «проблеми зовнішньої торгівлі України» (д.е.н., проф. Пузанов І.І.);
 • «оцінка стабільності світової фінансової системи» (д.е.н., проф. Сніжко О.В.);
 • «міжнародні портфельні інвестиції» (д.е.н., проф. Дзюба П.В.);
 • «регулювання міжнародного руху капіталу» (к.е.н., доц. Кузнєцова Н.В.);
 • «трансформація світових фондових ринків в умовах глобалізації» (к.е.н., доц. Фаренюк Н.В.);
 • «просторові аспекти глобальної економіки, міжнародна податкова конкуренція» (к.е.н., доц. В.Є. Намонюк);
 • «проблеми глобального сталого розвитку, нова промислова (ресурсна) революція» (к.е.н., доц. О.В. Підчоса).
   

Наукові публікації

 • Фаренюк Н.В. Монографія "Неофінанси світової економіки", 2023, 240 с.
 • Представляємо нову монографію за редакцією Т.Чана, В.Копійки та О.Рогача "Глобалізація та економічне зростання Китаю"
 • Сіденко С.В., Рогач О.І. Міжнародні фінансові центри. Підручник. Центр навчальної літератури. Київ, 2022. 264 с.
 • Th. M. H. Chan, V. Kopiyka, O. Rogach (Eds.) (2022). Globalization and Economic Growth in China. Publishing and Polygraphic Center "Kyiv University". (in the Ukrainian language).
 • О. І. Рогач П. В. Дзюба. Основи міжнародного інвестиційного менеджменту : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2021. – 319 с.
 • Financialization and Deindustrialization: Impact on Employment. / Chan, T. M. H., Kopiyka, V., & Rogach, O. (Eds.), 2021. Publishing and Polygraphic Center "Kyiv University".  ‒ 437 p.
 • Rogach O.  Internationalization of the World Economy: Current Trends / Monograph. / Monograph. Edited by E. Siskos and O. Rogach. Kastoria: Evkonomia. 2020, 336 p.
 • Рогач О. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія., за ред. О.І Рогача. К., «Видавництво «Центр навчальної літератури», 2020, 368 с.
 • Пузанов І.І. Колективна монографія “Reformation: The Success of Europe and a Chance for Ukraine. Prague: Coretex CZ SE, 2020. – 300 с.
 • Пузанов І.І. Монографія “Методологія аналізу зовнішньої торгівлі сільськогосподарської продукції”. Прага: Coretex CZ SE, 2020. – 338 c.
 • Дзюба П. В. Сучасні тенденції потоків ПІІ: регіональний та галузевий аспекти. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. С. 83-108.
 • Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу: монографія / за ред. О.І. Рогача. – К.: ЦУЛ, 2019.
 • Рогач О.І., Багатонаціональні підприємства. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет. – 2019. – 383 с.
 • Дзюба П. В. Іноземні портфельні інвестиції в Україні: проблеми та імплікації для формування стратегії залучення // Конкурентні стратегії безпеки розвитку України в глобальному середовищі. Монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; за заг. ред. А. І. Мокія. – Львів, 2019. С. 817–853.
 • Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет.- 2018. – 687 с.
 • Пузанов І.І. Методологія економіко-статистичного аналізу формування умов зовнішньої торгівлі. Прага, 2018.
 • Рогач О.І., Дзюба П.В.  Міжнародні портфельні інвестиції. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет. – 2018. – 941 с.
 • Рогач О.І., Намонюк В.Є. Світова економіка: навчальний посібник. – К., 2018. – 279 с.
 • Циганов С.А. Innovative Trends in World Trade Development: The Monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev. Kyiv, 2018 (у співавт.)
 • Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.
 • Підчоса О.В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі : монографія / О.В. Підчоса. - Запоріжжя: ТОВ НВК «Інтер-М», 2015. – 264 с.
 • Рогач О.І., Намонюк В.Є. Світова економіка: навчальний посібник. – К.: Видавництво  ІМВ, 2014. – 288 с.
 • Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development: Monograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. – Kastoria: Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia, 2014. – 304 p., pp. 156-165
  Пузанов І.І., Співак Р.В. Структурна взаємодія між ринком нерухомості та зовнішньою торгівлею України: монографія / І.І. Пузанов, Р.В. Співак.  Прага: Coretex CZ SE, 2014. – 330 с.
 • Рогач О.І., Намонюк В.Є. Анісімова О.Ю. Світова економіка: навчальний посібник. – К., 2013. – 288 с.
 • Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Рогач О.І., Корнєєва Ю.В., Підчоса О.В., Kaunas – Szczecin: University of Szczecin Vilnius University. – L.:LAT&K, 2013. – 534 p.
 • Restructuring and ecology: current situation: Country report. Рогач О.І., Корнєєва Ю.В., Підчоса О.В., Vilnius: Vilnius University, 2013.
 • Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища. Циганов С.А., Д: НГУ, 2013. – 612 с.
 • Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium. О.І. Рогач, О.В. Підчоса. K.: Publishing centre “Kyiv University”, 2013. – 311 p.
 • Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Рогач О.І., Пузанов І.І., Сніжко О.В., Кузнєцова Н.В., Підчоса О.В., Корнєєва Ю.В., К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013, – 351 с.
 • Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника. Підчоса О.В., Запоріжжя: “Интер-М”, 2013, – 266 с.
 • Development of the Ukrainian labour market. Development of Ukrainian enterprises. Корнєєва Ю.В., Підчоса О.В., Vilnius: Vilnius University, 2013. – 299 p.
 • Світова економіка: навчальний посібник, ч.1 / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: Видавництво  Інституту міжнародних відносин, 2012. – 186 с.
 • Світова економіка: навчальний посібник, ч.2  / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: Видавництво  Інституту міжнародних відносин, 2012. – 171 с.
 • Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 495 с.
 • Кузнєцова Н.В. Контроль, регулювання  та лібералізація руху капіталу у сучасному світі. К: ”Київський університет”, 2011 – 400 с.
 • С.А. Циганов, В.О. Сизоненко. Фінанси та підприємництво: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2009.
 • Основи міжнародних фінансів: Підручник / За ред. О.І.Рогача. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2009.
 • Рогач О.І. Транснаціональні корпорації. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2009.
 • Кузнєцова Н.В. Міжнародні валютно-кредитні відносини: контроль за рухом капіталу  в сучасному світі . К.: ВПЦ „Київський  університет”,  2008. – 446 с.
 • О.В.Сніжко, „Мікроекономіка і макроекономіка”: у 2-ч. К., 2007 (у співавт.);
 • О.І. Рогач «Міжнародні інвестиції», К., 2005.
 • Рогач О.І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2006.
 • Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 720 с.
 • Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.
 • О.В. Сніжко та О.П. Романюк. Макроекономічна політика: електронний підручник для дистанційного навчання, К., 2003.
 • Пузанов І.І. Динаміка і структура зовнішньої торгівлі трансформаційних економік. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2002.
 • Пузанов І.І. Формування умов зовнішньої торгівлі України. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2002.
 • Рогач О.І., Шнирков О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. – 302с.
 • Циганов С.А. Банківська система України в умовах становлення ринкових відносин: питання теорії і практики: Монографія. – К.: Товариство “Знання” України, 1999. – 200 с.
 • Рогач О.І., Шнирков О.І. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1998. – 140с.
 • Рогач О.І. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1997. – 144с.
 • Пузанов И.И. в соавторстве: Место и роль совместного предпринимательства в экономике Украины. – К.: Институт повышения квалификации Минмашпрома Украины, 1996.
 • Пузанов І.І. у співавторстві: Економіка України: потенціал, реформи, перспективи (7 розділів). – К.: Либідь, 1996.
 • Рогач О.І. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються: Монографія. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1994. – 150с.