Міжнародні економічні відносини

За спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється з 1972 року.

Головною метою підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів. Одночасно студенти отримують фахове знання двох іноземних мов (англійська – основна, друга – німецька, французька, іспанська, арабська, китайська).

 

Випускники бакалаврату отримують:

 • освітню кваліфікацію: бакалавр міжнародних економічних відносин;
 • професійну кваліфікацію: фахівець з міжнародних економічних відносин; фахівець з перекладу.

 

Випускники магістратури отримають:

 • освітню кваліфікацію: магістр міжнародних економічних відносин;
 • професійну кваліфікацію: економіст (міжнародні відносини); перекладач.


Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин здійснюється в рамках наступних освітніх програм:

Освітня програма "МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ" (ОР "бакалавр")

Освітня програма "МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ" (ОР "магістр")

Освітня програма "МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" (ОР магістр, без додаткової кваліфікації перекладача)

Освітня програма "МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (КОМЕРЦІЯ ТА ФІНАНСИ)" (заочна форма навчання, ОР "магістр")

 

Практика студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»:

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:

 • Виробнича практика  (ОР «бакалавр»), за новим планом 3 курс 2 семестр (3 кредита)
 • Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр») 4 курс 2 семестр (3 кредита)
 • Виробнича (переддипломна практика) практика (ОР «магістр»).1 курс 2 семестр (6 кредитів) 

 

Базами практик є Офіс Президента України, Верховна Рада України, Національний банк України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інфраструктури України, Антимонопольний комітет України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Посольства та консульства України, Торгово-промислова палата України, Національна академія наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Навчально-науковий інститут міжнародних відносин), міжнародні організації, національні та зарубіжні бізнес-структури, громадські організації та ін.

 

Працевлаштування випускників:

Випускники можуть займати первинні посади: економіст, економіст з міжнародної торгівлі, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, аналітик з кредитування, економіст з податків і зборів, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст із ціноутворення, економетрист, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, економіст з договірних та претензійних робіт, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член виконавчого органу акціонерного товариства, член правління акціонерного товариства, член ревізійної комісії, член наглядової ради, молодший науковий співробітник, викладач (асистент) вищого навчального закладу, економічний радник, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

Наші випускники працюють:

 • на керівних і виконавчих посадах у державних органах та установах України та 90 інших країн світу;
 • у транснаціональних корпораціях, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;
 • у міжнародних економічних міжурядових і неурядових організаціях;
 • у бізнес-структурах усіх сфер економіки України та зарубіжних країн;
 • у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.

Основний навчальний процес за спеціальністю забезпечують дві кафедри – світового господарства і міжнародних економічних відносин (випускаюча) (завідувач кафедри та кафедри Жана Моне д.е.н., професор ШНИРКОВ О.І.) і міжнародних фінансів (завідувач кафедри к.е.н., доцент НАМОНЮК В.Є.).

Презентація / Відеопрезентація освітніх програм спеціальності МЕВ