Викладачі

Image
Дорошко Микола Савович
Дорошко Микола Савович
доктор історичних наук
завідувач кафедри, професор

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць з історії України ХХ ст., міжнародних відносин і країнознавства, у т.ч. монографій «Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки» (2003, у співавторстві), «Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30-ті роки ХХ століття: соціоісторичний  аналіз» (2004), «Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.)» (2008); навчально-методичних праць: «Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний посібник» (2008), «Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб.» (2009, у співавторстві), «Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки» (2012, у співавторстві), «Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору: Навчальний посібник» (2011), «Країнознавство. Підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Регіонознавство. Підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Ігнатьєв Павло Миколайович
Ігнатьєв Павло Миколайович
доктор політичних наук
професор
питання міжнародних відносин, країнознавства і зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки

Автор понад 110 наукових та навчально-методичних праць з міжнародних відносин, країнознавства і зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки, у т.ч. монографії «Індія на шляху до лідерства в Південній Азії» (2006), навчально-методичних праць: «Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник»  (2006), «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: Підручник» (2014), «Країнознавство. Підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Регіонознавство. Підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві); науково-популярних книг про Південну Азію: «Шрі-Ланка: країнознавчий портрет» (2009), «Пакистан: від деколонізації Британської Індії до сьогодення» (2014), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Кравчук Олена Анатоліївна
Кравчук Олена Анатоліївна
кандидат історичних наук
доцент
країнознавство держав Латинської Америки

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць з країнознавства держав Латинської Америки, в т.ч. підручників та навчальних посібників:  «Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навчальний посібник» (2006, у співавторстві), «Країнознавство: підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Страноведение: учебное пособие: в 4-х частях» (2013, у співавторстві), «Регіонознавство: підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Кривонос
Кривонос Роман Анатолійович
кандидат політичних наук
доцент
проблеми міжнародних відносин і країнознавства

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць з проблем міжнародних відносин і країнознавства, у т.ч. монографій «Німеччина у структурі європейської співпраці» (2004), «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин» (2011, у співавторстві), навчально-методичних праць «Міжнародні системи і глобальний розвиток: підручник» (2008, у співавторстві), «Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: підручник» (2008, у співавторстві), «Країнознавство: підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб.» (2009, у співавторстві), «Міжнародні відносини та світова політика: підручник» (2010, у співавторстві), «Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки: навч. посібник» (2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Страноведение: учебное пособие: в 4-х частях» (2013, у співавторстві), «Регіонознавство: підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Цирфа Юлія Анатоліївна
Цирфа Юлія Анатоліївна
кандидат політичних наук
доцент
питання міжнародних відносин у Європі та Північній Америці

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць з питань міжнародних відносин у Європі та Північній Америці, у т.ч. навчального посібника  «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Волошенко Інна Олександрівна
Волошенко Інна Олександрівна
кандидат політичних наук
доцент
питання регіональної безпеки в Центральній Азії, міжнародних відносин на пострадянському просторі

Автор понад 15 наукових та навчально-методичних робіт з питань регіональної безпеки в Центральній Азії, міжнародних відносин на пострадянському просторі, у т.ч. навчального посібника  «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Бут Станіслав Анатолійович
Бут Станіслав Анатолійович
кандидат політичних наук
асистент
питання міжнародних відносин в Азії, зовнішня політика КНР, китайсько-російські взаємини

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних робіт із проблематики міжнародних відносин держав Азії та зовнішньої політики Китаю, у т. ч. навчально методичних праць «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві), «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Черкас Богдан Олександрович
Черкас Богдан Олександрович
кандидат політичних наук
асистент
питання міжнародних відносин у Африці, Азії, Океанії та Карибському регіоні

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць з питань міжнародних відносин у Африці, Азії, Океанії та Карибському регіоні, у т.ч. навчально-методичних праць: «Страноведение: учебное пособие в 4 частях» (2013, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Image
Мішин Олександр Васильович
Мішин Олександр Васильович
кандидат політичних наук
асистент
міжнародні відносини країн Азії, Африки та Океанії, політичні системи країн Сходу, проблеми міжнародної безпеки, зовнішня політика та геостратегія України

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних робіт з питань політичного та безпекового розвитку країн Африки та Близького Сходу, у т.ч. статей до Української дипломатичної енциклопедії (2013) та підручника «Балто-Чорноморські студії» (2019, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві).

Image
Пілаш Денис Михайлович
Пілаш Денис Михайлович
асистент
загальні проблеми країнознавства, внутрішньої та зовнішньої політики країн Латинської Америки

Автор понад 15 наукових праць з історії міжнародних відносин і політичних рухів, питань країнознавства, внутрішньої та зовнішньої політики країн і регіонів світу.