Кафедра міжнародного регіонознавства

Історія кафедри бере початок 1960 року, коли у складі підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка було створено кафедру гуманітарних дисциплін. У 1995 році кафедру перейменовано на кафедру порівняльної політології і регіонознавства. У 2003 році кафедра була перейменована на кафедру країнознавства. З 13 квітня 2018 року кафедра отримала сучасну назву - кафедра міжнародного регіонознавства.

2012 р. в Інституті міжнародних відносин розпочалася під­готовка фахівців за спеціальністю «Країнознавство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Із 1 вересня 2016 р. розпочалося навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Навчальний процес забезпечують викладачі кафедри: 2 доктори наук, професори; 5 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, асистенти; 1 асистент без наукового ступеню; та викладачі інших навчальних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Бакалаврські освітні програми:

  1. Країнознавство
  2. Країнознавство (Американістика та сходознавство)
  3. Міжнародно-політичне країнознавство
  4. Країнознавство (Американістика, Африканістика, Європейські студії, Сходознавство)

 

Магістерські освітні програми:

  1. Освітньо-наукова програма «Регіональні студії» (1 рік 9 місяців)
  2. Освітньо-професійна програма «Міжнародно-політична регіоналістика» (1 рік 6 місяців)

 

Згідно з Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році до Інституту міжнародних відносин у межах бакалаврської освітньої програми освітньої програми «Країнознавство (американістика, європеїстика та сходознавство)» здійснюється набір за спеціалізаціями «Сходознавство» (арабістика, африканістика, тюркологія, близькосхідні студії, сінологія), «Американістика» (латиноамериканістика, північноамериканські студії) та «Європеїстика» (європейські та євроатлантичні студії) за єдиним конкурсом.

Зарахованим на навчання за освітньою програмою «Країнознавство (американістика, європеїстика та сходознавство)» студентам буде запропоновано до вивчення за спеціалізацією «Сходознавство» арабську і турецьку мови (на вибір); за спеціалізаціями «Американістика» та «Європеїстика» - англійську й іспанську мови (на вибір). Зарахування до мовних груп проводитиметься згідно рейтингу абітурієнтів, складеного за результатами ЗНО з іноземної мови з урахуванням побажань студентів. По завершенню навчання в бакалавраті студенти отримають диплом бакалавра з країнознавства за двома професійними кваліфікаціями: «фахівець з країнознавства» і «фахівець з перекладу». Для отримання детальної інформації щодо вступу просимо звертатись за телефоном: (044) 481 45 32.

 

Старший лаборант кафедри – Бондар Артур Олександрович

Методист спеціальності – Однолько Лариса Вікторівна

Телефон кафедри: 481-45-32

e-mail: countrystudy345@gmail.com