Викладачі

Image
білас
Білас Іван Григорович
доктор історичних наук, доктор юридичних наук
завідувач кафедри, професор
історія держави і права України, історія держави та права зарубіжних країн, історія політичних і правових вчень, теорія держави і права, міжнародна безпека

Заслужений юрист України.

Освіта: Львівський державний університет, 1978 р. У 1983 закінчив юрид. ф-т Львів. держ. ун-ту ім. І.Я.Франка. 1993 закінчив правничий ф-т Українського вільного ун-ту. 1994 нац. акад-ю МВС України. 2004 оперативно-стратегічний ф-т нац. акад. оборони України. 1989 захистив канд. дисертацію «Органи міліції західних областей України: становлення, організація, діяльність (1939 – 1941 рр.)», 1993 – доктор. дис. «Репресивно-каральний апарат у механізмі більшовицької державності», 1994 – доктор. дис. «Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953 рр.: історико-правовий та суспільно-політичний аналіз».

Створив власну концепцію тоталітарної державності більшовицького типу на території України, виділив вплив репресивно-каральної системи на деформацію правосвідомості та суспільно-політичні процеси. Досліджує сучасні європейські міждержавні інтеграційні процеси, гармонізацію національних правових систем з міжнародним правом та їх вплив на формування державного механізму в Україні, вивчає загрози та виклики основам міжнародної безпеки.

Автор близько 145 наук. праць.

Основні праці:

 1. Білас І.Г. Обґрунтування права народу на повстання в контексті порушень основних прав і свобод людини та громадянина режимом Януковича до і після початку Євромайдану // Українська революція гідності та агресія Російської Федерації: колективна монографія  за ред. О. В. Задорожного – К. : Видавництво: К.І.С. 2014. – 899 с.–  C.35-47.
 2. Білас І.Г. Вступ. Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України в глобалізаційному світі: історичний досвід та реалії сьогодення // Європейське право у 3-х  томах.- К.: Видавництво: ІМВ. 2014.  С.5-25.
 3. Білас І.Г. Міжнародні політичні і державно-правові вчення: Підручник. − К.: Спеціалізоване видавництво «Юнеско-Соціо», 2015. − 572 с.
 4. Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн. Книга перша: Сучасна теорія держави. – К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018.- 456 с.
 5. Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн.. Книга друга: Сучасна теорія права. - К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018.- 572 с.
 6. Білас І.Г. Міжнародні порівняльні політичні погляди та державно-правові вчення. До 75-річчя Інституту міжнвродних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник. - К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2019.- 595 с.
 7. Білас І.Г., Білас А.І., Попко В.В. Міжнародна порівняльна юриспруденція. До 75-річчя Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник у двох томах. – Т1 – Міжнародна порівняльна теорія держави.- К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2019.- 536 с.
 8. Білас І.Г. Міжнародна порівняльна юриспруденція. До 75-річчя Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник у двох томах. – Т2 – Міжнародна порівняльна теорія права.- К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2019.- 604 с.
 9. Білас І.Г. Порівняльна теорія держави і права. Мільтимедійний підручник. Електронний формат. – К.: ІМВ, 2020 – 115 с.
 10. Білас І.Г. Історія політичних і правових вчень. Мультимедійний підручник. Електронний формат. – К.: ІМВ, 2020 – 120 с.
 11. Білас І.Г. Порівняльна історія держави і права України та країн світу. Підручник у двох томах. Том перший: Порівняльна історія держави і права України. – Електронний формат, 2021 – 576 с.
 12. Білас І.Г. Порівняльна історія держави і права України та країн світу. Підручник у двох томах. Том другий: Порівняльна історія держави і права країн світу. – Електронний формат, 2021 – 676 с.
 13. Білас І.Г. Мільтимедійний підручник з порівняльної історії держави і права України та країн світу (ілюстрації, схеми, таблиці, дефініції). – Електронний формат. – К., ІМВ – 198 с.
 14. Bilas I.H. International Legal Aspekts Of The Russian Federation’s Aggression Against Ukraine, Mechanisms Of Counteraction And Legal Liability For The War Crimes And Genocide.  DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-136  -  The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 1436 p. -  P.1094-1105 (Web of Science).
 15. Bilas I., Popko V. International legal aspects of the Russians Federation’s aggression against Ukraine, justice and mechanisms of counteraction and legal liability for war crimes and genocide. AD ALTA. Journal of interdisciplinary research. 2022. 12. Iss. 2. Sp. XXIX. P. 180-189 (Web of Science).
 16. Bilas I. Iran and russia’s Full-scale Military Invasion of Ukraine. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs  Number 3 • 2022. P.35-48. (Web of Science).
 17. Білас Іван Григорович. Біографія. Вікіпедія. Вільна енциклопедія.

Google Scholar

ORCID

Image
Смирнова Ксенія Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
доктор юридичних наук
професор, Проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) Київського національного університету імені Тараса Шевченка
антимонопольне право ЄС, європейське транспортне право, правове регулювання відносин України з Європейським Союзом, право ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення «Міжнародне право», 2002 р.

Google Scholar

ORCID

Image
Попко Вадим Вікторович
Попко Вадим Вікторович
доктор юридичних наук
професор
порівняльне муніципальне право, транснаціональне кримінальне право, міжнародне кримінальне право, процедури розслідування кримінальних справ в Україні та зарубіжних країнах

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення «Міжнародне право», 2003 р.

Google Scholar

ORCID

Image
Шпакович Ольга Миколаївна
Шпакович Ольга Миколаївна
доктор юридичних наук
професор
право Європейського Союзу, право міжнародних організацій, інституційне право Європейського Союзу

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення «Міжнародне право», 2000 р.

Google Scholar

ORCID

Image
Бенедик Яна Степанівна
Бенедик Яна Степанівна
кандидат юридичних наук
доцент

Сфера наукових інтересів: енергетичне право Європейського Союзу, екологічне право Європейського Союзу, правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу, універсальні та регіональні механізми захисту прав людини, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право.

Освіта: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України, 2013 р.

Google Scholar

ORCID

Image
влялько
Влялько Ілля Володимирович
кандидат юридичних наук
доцент
право Європейського Союзу, матеріальне право ЄС, економічне право ЄС, право державних закупівель ЄС

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення «Міжнародне право», 2005 р.

Координатор з моніторингу змістовного наповнення навчального процесу та забезпечення якості освіти в ННІМВ

Google Scholar

ORCID

Image
Гончарук Ольга Володимирівна
Гончарук Ольга Володимирівна
кандидат юридичних наук
доцент

Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, порівняльне кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне законодавство Європейського Союзу, порівняльне судове право,  порівняльне адміністративне право, адміністративний процес, теорія держави і права, римське право.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення «Міжнародне право», 1998 р.

Google Scholar

ORCID

Image
Лисенко Олена Миколаївна
Лисенко Олена Миколаївна
кандидат юридичних наук
доцент
порівняльне правознавство, порівняльне конституційне право, виборче право, юридичні системи сучасності

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, 1997р.

Google Scholar

ORCID

Image
Святун Олена Володимирівна
Святун Олена Володимирівна
кандидат юридичних наук
доцент
право Європейського Союзу, захист прав людини в Європейському Союзі, механізми вирішення спорів в ЄС, міграційне право ЄС

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення «Міжнародне право», 2002 р.

Google Scholar

ORCID

Image
федорова
Федорова Алла Леонідівна
кандидат юридичних наук
доцент
права людини, право Ради Європи, Європейський суд з прав людини, трудове і соціальне право, трудове і соціальне право ЄС

Освіта: Донецький державний університет, юридичний факультет, 1998 р.

Google Scholar

ORCID

Image
Веселовський
Веселовський Богдан Андрійович
доктор філософії (293 – міжнародне право)
доцент (за сумісництвом)
право Європейського Союзу (загальна частина, інституційне право, зовнішньополітичний аспект); конкуренційне право ЄС; міжнародне гуманітарне право; міжнародне кримінальне право; проблеми європейської інтеграції України

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, відділення «міжнародне право», 2019

Google Scholar

ORCID