Кафедра порівняльного і європейського права

Завідувач кафедри Іван Григорович Білас, доктор історичних наук, доктор юридичних наук, професор

Історія кафедри

Створена 1 липня 2003 року внаслідок реорганізації кафедри порівняльного правознавства, що функціонувала в Інституті з 1992 року (завідувачі – професори П.Ф.Мартиненко, В.К.Забігайло).

З 8 листопада 2019 р. кафедру очолює д.ю.н., проф. Білас. І.Г. 

На сьогодні науковий потенціал кафедри становлять 10 штатних науково-педагогічних працівників, із них: 4 професори (Білас І.Г., Попко В.В., Смирнова К.В.,.Шпакович О.М) та 6 доцентів (Бенедик Я.С., Влялько І.В., Гончарук О.В., Лисенко О.М., Святун О.В., Федорова А.Л.). 

Кафедрою продовжуються традиції фахового викладання порівняльного правознавства, закладені професорами Мартиненком П.Ф. та Забігайлом В.К. Завдяки зусиллям проф. Біласа І.Г., доц. Лисенко О.М. та доц. Гончарук О.В. навчальні програми з порівняльних дисциплін відображають останні здобутки науки порівняльного правознавства.

Створення кафедри порівняльного і європейського права було, передусім, пов’язане зі стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз і об’єктивною потребою в підготовці відповідних кадрів для роботи у цій сфері зовнішньої політики нашої держави. Кафедра стала першим в Україні осередком європейського права та справжнім центром підготовки молодих науковців. У 1997 році Інститут міжнародних відносин виграв конкурс і вперше в Україні став координатором проєкту програми ТЕМПУС – ТАСІС «Підготовка спеціалістів у галузі європейських досліджень». У ході виконання цього проєкту на базі Інституту за сприяння міжнародного фонду «Відродження» було створено Центр європейських студій, в якому відкрито магістерські програми за спеціальностями «Європейська політика», «Європейське право», «Європейська економіка і інтеграція» та Літню школу європейських досліджень. На відділенні міжнародного права здійснюється спеціалізація студентів з європейського права.

Викладання дисциплін та участь в означених міжнародних освітніх програмах забезпечувалося науково-педагогічними працівниками двох кафедр – міжнародного права та порівняльного правознавства, що створювало певні незручності щодо координації навчально-методичної і навчально-організаційної роботи. У зв’язку з цим та з огляду на об’єктивні потреби продовження освітньо-професійної підготовки фахівців за спеціалізацією «європейське право» кафедра порівняльного права була реорганізована і перейменована на кафедру порівняльного і європейського права. З 2003 – 2018 рр. очолював д.ю.н., проф. Муравйов В.І.

З вересня 2015 р. запроваджено англомовну магістерську програму «Європейське бізнесове право (мова навчання - англійська)/European Business Law». Гарант програми – к.ю.н., доц. Влялько І.В. До програми залучено також викладачів кафедр «Міжнародного приватного права» та «Іноземних мов».

Основні сфери дослідження кафедри: порівняльне право, право Європейського Союзу, право Ради Європи.

Злагоджену повсякденну роботу колективу забезпечує фахівець І категорії Сєрова О.Л.

11 вересня 2019 року на засіданні кафедри порівняльного і європейського права було затверджено Програму розвитку Кафедри на 2019-2024рр.

За наступними посиланнями можна ознайомитись із відеопрезентацією та презентацією результатів роботи викладачів Кафедри зі студентами у віддаленому доступі під час карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19.

 

Освітня програма «ЄВРОПЕЙСЬКЕ БІЗНЕСОВЕ ПРАВО» (Міжнародне право)

 

Контакти

Контактні телефони: +380(44) 481-45-15

Електронна адреса: kafedra308@ukr.net