Викладачі

Image
калакура
Калакура Віктор Ярославович
кандидат юридичних наук
завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльне сімейне та спадкове право», «Міжнародне сімейне право».

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1986 р.).

В 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кодифікація міжнародного приватного права в країнах Європи» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право; сімейне право: цивільний процес; міжнародне приватне право.

Google Scholar

Image
довговерт
Довгерт Анатолій Степанович
доктор юридичних наук
професор
міжнародне приватне право, порівняльне цивільне право

Дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Теорія і практика МПрП».

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1972 – 1977 р.), аспірантура по кафедрі міжнародного права та іноземного законодавства (1978 – 1982 р.). У цьому ж вузі захистив кандидатську та докторську дисертації і отримав ступінь кандидата юридичних наук (1982 р.) та ступінь доктора юридичних наук (1994 р.).

В Університеті працює з 1983 р. на посадах: 1983 – 1988 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету; 1988 – 1992 р. – доцент кафедри порівняльного правознавства Інституту міжнародних відносин; 1992 – 1995 р. – доцент кафедри міжнародного приватного та митного права; 1995 – 2014 рр. – зав. кафедри міжнародного приватного права.

Член-кореспондент Академії правових наук України. Участь в роботі науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, міністерствах та відомствах, зокрема, член: Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президенті України; Науково-консультативних рад Верховного суду України та Верховного суду; Науково-консультативної ради Конституційного суду України; Комісії з правової реформи при Президенті України.

Член редакційних колегій та рад низки журналів, у тому числі «Право України», «Український часопис міжнародного права» «Актуальні проблеми міжнародних відносин» та ін.

Участь в робочих групах з питань законотворчої та іншої нормотворчої діяльності, зокрема, у Робочій групі «Модернізація правового регулювання умов ведення бізнесу в Україні» Міністерства юстиції України (2016), у Робочій групі з рекодифікації, утвореної Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України» від 17 липня 2019 року № 650.

Член Піклувальних рад Української асоціації міжнародного права та Асоціації правників України. Підготував понад 30 кандидатів та докторів наук.

Звання і нагороди: Заслужений юрист України (1999 р.), Почесна грамота МЗС України (2000 р.), Відмінник освіти (2004 р.), Відзнака Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014), Почесна грамота КМ України (2018), Подяка ректора (2021).

Google Scholar

Image
бірюков
Бірюков Олександр Миколайович
доктор юридичних наук
професор
порівняльне і транскордонне банкрутство, міжнародне приватне право, цінні папери

Дисципліни: «Конкурсне право», «Транскордонне банкрутство», «Міжнародне приватне право», «Цінні папери».

Освіта: закінчив у 1984 р. з відзнакою факультет економіки і права Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби з кваліфікацією магістра юридичних наук та перекладача з англійської мови і хінді. Захистив у 1999 р. в Київському національному університеті кандидатську дисертацію, присвячену порівняльному банкрутству, та докторську на тему транскордонних банкрутств у 2010 р. Автор понад 260 публікацій, у тому числі близько 25 публікацій іноземними мовами: англійською, польською, російською, китайською. Є автором книги «Law and Legal System of Ukraine» і брошури «Research Guide to Ukrainian Law», що вийшли друком у США. Нагороджений Пам’ятною медаллю Інституту міжнародних відносин (2012 р), Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013 р.), відзначений почесним званням Полковник Кентуккі (1997 р.).

Google Scholar

Image
муравйов
Муравйов Віктор Іванович
доктор юридичних наук
професор
право Європейського Союзу, європейське приватне право

Дисципліни: «Право Європейського Союзу»; «Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС»; «Право зовнішніх зносин ЄС».

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин і міжнародного права. Захистив кандидатську дисертацію у 1981р. і докторську дисертацію у 2003 р.

1999-2003 рр. – завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин; 2003-2018 рр. – завідувач кафедри прівняльного і європейського права. Академік Української технологічної академії.

Автор понад 200 наукових публікацій, куди входять монографії, підручники, практичні посібники, статі тощо. Підготував понад 40 кандидатів і докторів наук. Виступає експертом і консультантом низки міністерств, Верховного Суду України.

Звання і нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (1999); Заслужений працівник освіти України (2017).

Google Scholar

Image
виговський
Виговський Олександр Ігорович
доктор юридичних наук
професор
міжнародне приватне право, міжнародне фінансове право, банківське право, корпоративне право

Дисципліни: «Порівняльне цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне фінансове право», «Порівняльне та міжнародне акціонерне право», «Банківське право», «International Financial Law», «Comparative Civil Law».

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2002 р.).

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання застави цінних паперів» (спеціальність 12.00.03), у 2012 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві» (спеціальність 12.00.03).

Google Scholar

Image
цірат
Цірат Геннадій Артурович
доктор юридичних наук
доцент
міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародний цивільний процес, право міжнародної торгівлі

Дисципліни: «Міжнародний комерційний арбітраж», «Міжнародне приватне право», «Міжнародний цивільний процес».

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1989 р.).

У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Виконання іноземних арбітражних рішень» (спеціальність 12.00.03), у 2015 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу» (спеціальність 12.00.03).

Google Scholar

Image
черняк
Черняк Юлія Валеріївна
доктор юридичних наук
доцент, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
міжнародний цивільний процес, міжнародне сімейне право, нотаріальне провадження за участю іноземців

Дисципліни: «Латинський нотаріат» та спеціальний курс «Міжнародний цивільний процес».

Освіта: закінчила юридичний ф-т Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2000 р.), магістр права, диплом з відзнакою.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію – «Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України». У 2019 році захистила докторську дисертацію – «Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу: проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів».

Проходила стажування в Інституті Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права (м. Гамбург) і в Академії Європейського права (м. Трір).

ORCID: 0009-0001-6968-1882

Google Scholar

Image
криволапов
Криволапов Богдан Михайлович
кандидат юридичних наук
доцент
міжнародне валютне право, міжнародно-правове регулювання обігу культурних цінностей

Дисципліни: «Міжнародне валютне право», «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право». «Міжнародне право промислової власності», «Міжнародне авторське право», «Міжнародно-правове регулювання культурних цінностей».

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1993 р.).

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Позовна давність в міжнародному приватному праві» (спеціальність 12.00.03).

Google Scholar

Image
козьяков
Козьяков Сергій Юрійович
кандидат юридичних наук
доцент
корпоративне право, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адвокатура, юридична практика

Дисципліни: «Приватна юридична практика», «Порівняльне конкуренційне право», «Правове регулювання ЗЕД», «Адвокатура в Україні та у правових системах інших країн».

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1983 р.). У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль Організації Об`єднаних Націй у забезпеченні виконання норм міжнародного права». Присвоєно вчений ступінь кандидата юридичних наук. Науковий керівник дисертації – професор І.І. Лукашук.

Наукова і науково-експертна діяльність

Є автором наукових і науково-експертних публікацій, в тому числі в закордонних виданнях. Також є членом редколегій низки наукових юридичних журналів.

В 1990-2014 роках брав участь у розробці багатьох проектів законів України. Був членом робочих груп з розробки проектів законів «Про зовнішньоекономічну діяльність України», «Про захист нових сортів рослин», законодавства України про приватизацію державного і комунального майна.

З 2005 року як член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права працював над проектом Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів, проектами законів України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

З жовтня 2014 року є членом Ради з питань судової реформи, утвореної на підставі указу Президента України. Працює над проектами законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» та інших законів, які регулюють діяльність судової системи України.

Неодноразово брав участь як експерт з українського законодавства і міжнародного права у вирішенні судових спорів в іноземних і міжнародних судах, а також міжнародних комерційних арбітражах.

Здійснював свою професійну діяльність як член консультативної групи Комісії із зовнішньоекономічних зв’язків Верховної Ради України, член консультативної групи Київської міської державної адміністрації, член Палати незалежних експертів з питань іноземних інвестицій при Президентові України, член громадської колегії Державної податкової адміністрації України, член Громадської ради Міністерства юстиції України, радник Міністра оборони України, член Громадської ради при Службі безпеки України.

Image
серьогін
Серьогін Олександр Юрійович
кандидат юридичних наук
доцент
цивільне право, міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, правове регулювання туристичної діяльності

Дисципліни: «Адвокатура в Україні та у правових системах інших країн», «Міжнародне авторське право», «Правове регулювання міжнародної торгівлі послугами» (англ.), «Міжнародне приватне право», «Intellectual Property Law».

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1999 р.). У 2020 році захистив кандидатську дисертацію «Правове регулювання міжнародних туристичних відносин».

Google Scholar

Image
полко
Попко Євген Вікторович
кандидат юридичних наук
доцент
міжнародне приватне право, страхові правовідносини, міжнародне спортивне право, право міжнародної торгівлі, європейське приватне право

Дисципліни: «Порівняльне страхове право», «Міжнародне спортивне право».

Освіта: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2012 р.).

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Юридична природа актів Ради Європи» (спеціальність 12.00.11).

Google Scholar

Image
смолій
Смолій Андрій Валерійович
кандидат юридичних наук
асистент
міжнародне приватне право, міжнародне сімейне право, міжнародне авторське право, порівняльне цивільне право

Дисципліни: міжнародне приватне право, порівняльне цивільне право, міжнародне сімейне право.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, диплом з відзнакою (2015 р.).

У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на сучасному етапі» (спеціальність 12.00.11).

Google Scholar

Image
Хоменко
Хоменко Вікторія Олександрівна
кандидат юридичних наук
асистент
міжнародне приватне право, корпоративне право, цивільне право, міжнародний комерційний арбітраж

Дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Нотаріат України», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Вирішення інвестиційних спрів», «ComparativeInheritance Law», «Comparative Civil Procedure».

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченкаюридичний факультет (2013 р.)

У 2019 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему:«Припинення господарських товариств у цивільному праві України» (спеціальність: 12.00.03) 

Залучалась в якості експерта з українського права до Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA), а також для розробки проєктів нормативно-правових актів низкою центральних органів виконавчої влади.

Google Scholar