Наукова робота

Кафедра продовжує розвиватися як головний осередок української (київської) школи міжнародного права. У рамках наукової школи, що склалася на кафедрі, виділяються напрями теорії міжнародного права, історії міжнародного права, міжнародного економічного права, права міжнародних організацій, прав людини, права зовнішніх зносин, міжнародного морського права, міжнародного повітряного права, міжнародного гуманітарного права, права міжнародної безпеки тощо.

Викладачами кафедри засновано науково-практичний журнал «Український часопис міжнародного права», в якому досліджуються актуальні питання теорії та практики міжнародного права. Це наукове видання стало дискусійним майданчиком юристів-міжнародників, полігоном для апробації наукових знахідок. Вчені кафедри ,беруть активну участь в роботі Української асоціації міжнародного права.

«Український часопис міжнародного права» (УЧМП)

При кафедрі працює студентський науковий гурток з міжнародного публічного права. Студенти беруть активну участь у засіданнях Європейського молодіжного парламенту, наукових конференціях, проводять наукові семінари та диспути з різноманітних проблем сучасного міжнародного права. Ряд студентів та аспірантів відділення проходили стажування у вузах – партнерах Великої Британії, Бельгії, ФРН. За підтримки кафедри міжнародного права студенти з року в рік успішно виступають на таких міжнародних змаганнях: Моделювання Міжнародного Суду ООН, Моделювання міжнародного кримінального суду, Конкурсі права СОТ, Конкурсі з міжнародного комерційного арбітражу імені Віллема Віса, Конкурсі з міжнародного публічного права імені Філіпа Джессопа та інших.

У 2004 році було започатковано публікацію книжкової серії «Бібліотека кафедри міжнародного права», що має на меті забезпечити безперервність наукової роботи викладачів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, прикріплених до кафедри. В рамках цієї серії виходять друком монографії та підручники нинішніх викладачів та співробітників кафедри, а також праці викладачів кафедри XIX і початку XX століть. Поступово формується електронна бібліотека кафедри, до якої входять електронні статті студентів та аспірантів кафедри, зроблені ними переклади зарубіжної літератури з міжнародного права, база курсових, бакалаврських та магістерських робіт з міжнародного права. З метою підвищення якості викладання, активізації процесу наукових пошуків до навчально-методичної та науково-дослідної роботи кафедри постійно запрошуються висококваліфіковані викладачі та фахівці наукових установ та організацій.

Напрями наукових досліджень

Основна тема наукових досліджень кафедри – «Міжнародно-правове забезпечення зовнішньо-політичної та зовнішньо-економічної діяльності держави», яка конкретизується у таких напрямах:

  • Міжнародно-правове забезпечення діяльності українських представництв в міжнародних організаціях.
  • Міжнародно-правова діяльність дипломатичних представництв.
  • Представництво інтересів в міжнародних судових та квазісудових органах.
  • Міжнародно-правове забезпечення вирішення конкретних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних проблем.


Наукові публікації: монографії, підручники:

У 2004 році з нагоди 170-річчя Київського університету та 60-річчя Інституту міжнародних відносин започатковано книжкову серію «Бібліотека кафедри міжнародного права», в якій друкуються наукові праці колишніх та нинішніх викладачів кафедри.
Кафедрою було підготовлено низку підручників та навчальних посібників, серед яких, зокрема, виділяється перший в Україні академічний курс міжнародного права за редакцією професора В.Г. Буткевича, перший том якого вийшов у 2003 р. (Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. – К., 2003), другий – у 2004 році (Міжнародне право. Основні галузі: Підручник/ За ред. В.Г.Буткевича. – К., 2004). Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права для студентів ІІІ курсу відділення міжнародного права, підготовлений О.В.Задорожнім, В.Г. Буткевичем та В.В. Мициком, користується популярністю і серед студентів інших українських вищих навчальних закладів (перше видання – 2001 р., друге – 2004 р.).

В 2018 та 2019 роках вийшли оновлені підручники з міжнародного права, підготовлені колективом кафедри: Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, М. М. Гнатовський та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мицика. - Т. 2 : Основні галузі. - Харків : Право, 2018. та Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін.] ; за ред. В. В. Мицика. - Т. 1 : Основи теорії. - Харків : Право, 2019.

 

Підручники та навчальні посібники:

Наука міжнародного права в університеті Святого Володимира. У 2-х тт. Том 1 // Упорядники Задорожній О.В., Короткий В.А. – К.: «Промені», 2004. – 264 с.

Наука міжнародного права в університеті Святого Володимира. У 2-х тт. Том 2 // Упорядники Задорожній О.В., Короткий В.А. – К.: «Промені», 2004. – 456 с.

Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту. – К.: 2010. – 722 с.

Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього середовища. – К.: 2010. – 510 с.

Скринька Д.В. Право світової організації торгівлі. – К.: 2010. – 338 с.

Тропін З.В. Вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії. – К.: 2012. – 157 с.

Задорожний А.В., Пазюк А.В. Международное информационное право. – К.: 2013. – 854 с.

Буткевич О.В. Історія міжнародного права: підручник. – видання 2-ге, стереотипне — К.: Видавництво Ліра-К, 2016. — 412 с.

Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, М. М. Гнатовський та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мицика. - Т. 2 : Основні галузі. - Харків : Право, 2018. - 624 с.

Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін.] ; за ред. В. В. Мицика. - Т. 1 : Основи теорії. - Харків : Право, 2019. - 416 с.

Ржевська В.С. Міжнародні судові установи. Підручник (англійською мовою). ФОП Стасюк Л.С., 2018. 168 с.

Медведєва М.О. Міжнародне екологічне право. Навчальний посібник. К., 2021. 137 с.

Medvedieva M. Jurisdiction in International Law. Kyiv: The Vinichenko Publishing House, 2023. 196 p.

 

Монографії:

Ржевська В.С. «Право держави на самооборону і міжнародна безпека». – К.: «Промені», 2005. – 256 с.

Гнатовський М.М. Європейський правовий простір. Концепція та основні проблеми. – К.: «Промені», 2005. – 224 с.

Мицик В.В. Права національних меншин у міжнародному праві. – К., 2004. – 287 с.

Хонин В.Н. Теория международных отношений. Часть общая. – К., 2005. – 580 с.

Международное право ХХI века. (К 80-летию Игоря Ивановича Лукашука) / под редакцией доктора юридических наук, профессора В.Г. Буткевича. – К. : Издательский дом «Промени», 2006. – 640 с.

Медведєва М.О. Міжнародне право та біотехнології. – К., 2006. – 256 с.

Ноговіцина Ю.О. Міжнародно-правові аспекти правонаступництва України. – К., 2006. – 352 с.

Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях. Правова теорія і практика. – К., 2007. – 304 с.

Задорожній О.В., Дмитрієв А.І., Дмитрієва Ю.А. Історія міжнародного права. – К., 2008. – 384 с.

Буткевич О.В. У истоков международного права. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 881 с.

Буткевич О.В. Міжнародне право середніх віків. – К. : Вид-во гуманіт. л-ри, 2008. – 672 с.

Скринька Д.В. Міжнародне право та економіка. Інституційний підхід. – К., 2008.

Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект. – К.: 2010. – 270 с.

Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег. – Одеса : Фенікс, 2010. – 474 с.

Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів: нормативний аспект. – К., 2011 – 215 с.

Кулько А.В. Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє. – К.: «Фенікс», 2011. - 272 с.

Гріненко О.О. Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу.– К.: «Фенікс», 2011. – 448 с.

За редакцією Задорожнього О.В. і Олещенка В.І. Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві. -  К.: «Фенікс», 2012. – 298 с.

Тропін З.В. Засоби вирішення міжнародних спорів за договором до Енергетичної Хартії: стан та проблеми реалізації. – К.: «Фенікс», 2012. – 213 с.

Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища. – К.: «Фенікс», 2012. – 484 с.

Ukrainian Perspectives on International Law Selected Articles and Essays edited by Oleksandr Zadorozhny and Mykola Gnatovskyy. - К., 2013. – 299 p.

Міжнародне право XXI століття: сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького) / М.М. Микієвич, М.В. Буроменський, В.В. Гутник [та ін.]; за ред. д.ю.н., проф. М.М. Микієвича. – Львів : ЛА «Піраміда», 2013. – 320 с.

Международное право и международные отношения: XXI век (В честь 70-летия В.Н. Хонина) / под ред. проф. А.В. Задорожнего / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Институт международных отношений. – К.: «Феникс», 2013. – 216 с.

Білоцький С.Д. Міжнародно-правові засади та інституційні механізми регулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енергетики: монографія / С.Д. Білоцький. – Одеса: «Фенікс», 2015. – 652 с.

Пазюк А.В. Міжнародне інформаційне право: теорія і практика. Монографія / А.В. Пазюк / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – Дніпропетровськ. : «Середняк Т. К.», 2015. – 447 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права).

Ржевська В.С. Світова п'єса. Правові явища в шекспірівських історичних хроніках. Монографія. Одеса : Фенікс, 2019. 334 с.

Ржевська В.С. Моделі колективної безпеки в доктрині і практиці міжнародного права. Монографія. Одеса : Фенікс, 2020. 412 c.

Григоров О. М. Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення та розвиток: монографія / О.М.Григоров. –  Одеса: Фенікс, 2020. 440 с.