Науково-методична робота

Наукові публікації викладачів кафедри

Google Scholar

Дисертації

 1. Дайнеко В.В. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості парних словосполучень сучасної англійської мови, 1988 р.
 2. Чернуха І.А. Имплицитная предикация сложных предложений английского языка и их текстовых семантических эквивалентов, 1989 р.
 3. Журавлева І.О. Способы номинации в геологической терминологии (на материале французского языка), 1991 р.
 4. Ніколаєва Л.О. Навчання професійно орієнтованого перекладу, 1992 р.
 5. Мірам Г.Е. Дистрибутивная модель синтаксиса и семантики научного текста для систем автоматической обработки информации, 1994 р. (докторська дисертація)
 6. Гон О.М. Поетична спадщина Свінберна у контексті творчих пошуків англійських митців, 1995 р.
 7. Татьянченко О.О. Спілкування як засіб навчання іноземної мови, 1997р.
 8. Іванова С.В. Просодичні засоби реалізації семантики здивування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичні дослідження), 1998 р.
 9. Плахотнюк Н.О. Слово как архетип культуры, 2000 р.
 10. Григорова О.В. Художній світ Патріка Зюскінд, 2000 р.
 11. Рудковська А.Ю. Лінгвістичні особливості французької готичної прози, 2006 р.
 12. Орел А.Л. Концепт "Жіночність" у вікторіанській лінгвокультурі, 2007 р.
 13. Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідеальні особливості, 2007 р.
 14. Прушковська І.В. Творчість Шейха Ґаліба у контексті літератури індійського стилю, 2007 р.
 15. Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження), 2008 р.
 16. Михайленко Т.В. Національне Виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець ХІХ-ХХ ст.), 2008 р.
 17. Васік Ю.А. Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії), 2008 р.
 18. Стоянова І. Д.  Дискурс антиутопії (на матеріалі англійської, української та російської мов), 2009 р.
 19. Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності, 2011 р.
 20. Каращук А.Я. Дистрибутивна модель текстів франкомовного суспільно-політичного дискурсу, 2012 р.
 21. Cоколовська Л.А. Розвиток освітнього процеcу в колегіумах України (XVIII – початок XІX століття), 2012 р.
 22. Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі, 2013 р.
 23. Чумак Н.А. Вербалізація етнореалій-галліцизмів в англомовній картині світу (на матеріалі публіцистичного дискурсу кінця ХХ - початку ХХІ століть), 2013 р.
 24. Котенко В.Л. Лінгвопрагматичні особливості іспанськомовного спортивного дискурсу, 2016 р.
 25. Владика С.А. Правове регулювання оподаткування в Європейському Союзі, 2016 р.
 26. Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: ґенеза, еволюція, поетика, 2016 р. (докторська дисертація)
 27. Шпенюк І.Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу, 2017 р.
 28. Гон О.М. Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда, 2018 р. (докторська дисертація)
 29. Вилінський С.І. "М’яка сила" у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав Центральної Азії, 2019 р.
 30. Рожкова М. Г. Адміністративно-правові засади діяльності закладів дошкільної освіти України, 2020 р.
 31. Карпік М. І. Лексична дивергенція та конвергенція у мові преси Австрії: етнокультурний аспект, 2021.
   

Монографії

 1. Етнореалії-галліцизми в англомовному публіцистичному дискурсі, 2015 (Чумак Н.А.). 
 2. Мовленнєвий акт іронії в англійській мові, 2015 (Андрієнко Т.П.). 
 3. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії, 2015. (Прушковська І.В.).
 4. Роздуми про художній переклад (на матеріалі турецькомовних літературних творів), 2016. (Прушковська І.В.).
 5. Steps to Translation, 2016 (Андрієнко Т.П.). 
 6. Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект, 2016 (Андрієнко Т.П.).
 7. Парадигматика ліричного й епічного в «Кантос» Езри Паунда, 2017, (Гон О.М.).
   

Навчальні посібники

 1. Англійська мова в міжнародних договорах (English in International Legal Instruments), 2011 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.).
 2. Англійська мова в дипломатичному листуванні (A Guide to Diplomatic Correspondence), 2014 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В., Васильєв С.В.).
 3. Англійська мова крізь призму дипломатії (English through Diplomacy), 2015 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.). 
 4. Англійська мова в міжнародному публічному праві: ЧАСТИНА І. Європейська конвенція з прав людини (English for Public International Law: Part I. European Convention on Human Rights), 2017 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.).
 5. Англійська мова в міжнародному публічному праві: ЧАСТИНА ІI. Європейський Суд з прав людини. Регламент Суду (English for Public International Law: Part II. European Court of Human Rights. Rules of Court), 2017 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.).
 6. Англійська мова в міжнародному публічному праві: ЧАСТИНА ІII. Розгляд та ведення справ (справа Тейшейра Де Кастро проти Португалії) (English for Public International Law: Part III. Reading and Briefing Cases (Case of Teixeira De Castro vs Portugal)), 2017 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.).
 7. Англійська мова у зовнішньоекономічній діяльності. Частина І. (English for foreign trade, economics and finance), 2018 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.).
 8. Англійська мова у зовнішньоекономічній діяльності. Частина ІІ. (English for foreign trade, economics and finance), 2018 (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.).
 9. Коучінг для усних перекладів, 2011 (Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В.); 
 10. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу, 2013 (Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В.); 
 11. Тренінг-курс спеціального усного перекладу (переклад у суді і на переговорах, 2014 (Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В.); 
 12. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу. Англо-українська мовна пара, 2013 (Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В.); 
 13. Експрес-тренінг з реферування суспільно-політичних текстів, 2016 (Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В.); 
 14. Тренінг-курс з комп’ютерного перекладу, 2015 (Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В.); 
 15. Basic Legal English, 2019 (Владика С.А., Михайленко Т.В., Полєєва Ю.С.); 
 16. Посібник з мови фаху. Віденська конвенція 1961, 2013 (Захаренко О.М., Морєва М.І.); 
 17. Deutsch für Anfänger/-innen, 2014 (Григорова О.В., Салькова Л.Л., Гарань Л.М.); 
 18. Der Richter und sein HENKER (nach F. Dürrenmatt), 2015 (Григорова О.В., Шепель Т.І)
 19. Англійська мова в дипломатичних документах і листуванні, 2020 (В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко)
 20. Базовий курс англійської мови з економіки та фінансів, 2020 (Н. В. Деркач, С. Л. Ніколаєнко)
 21. Навчальний посібник з турецької мови (для студентів-міжнародників І-го року навчання, 2019. (Прушковська І.В.)
 22. Турецька мова за професійним спрямуванням (для студентів-міжнародників), 2019. (Прушковська І.В.)
 23. Французька мова спеціальності (Міжнародні відносини) (Плахотнюк Н.О.)
 24. Навчальний посібник нормативної граматики італійської мови (Братик Т.М.)
 25. Посібник з позааудиторного читання турецькою мовою (рівень А1, А2), 2020. (Прушковська І.В., Челік Я. С.)
 26. Навчальний посібник з іспанської мови для студентів другого курсу Інституту міжнародних відносин для роботи у І та ІІ семестрі, 2020 (Котенко В.Л.).
 27. Навчальний посібник з дисципліни «Практикум перекладу (турецька мова)» для студентів-міжнародників освітнього рівня «магістр», 2021. (Прушковська І.В.)
 28. Meine Hauslektüre: Der Richter und sein Henker (Nach F. Dürrenmatt). Навчальний посібник. Видання четверте, виправлене і доповнене, 2022. (Григорова О.В., Шепель Т.І.)
 29. You can’t do without it. A guide to perfect translation. Англо-український глосарій, 2022. (Дайнеко В.В., Чернуха І.А., Рожкова М.Г.)
 30. Англійська мова у зовнішньоекономічній діяльності. Глосарій (English for Foreign Trade, Economics and Finance. Glossary, 2022. (Дайнеко В.В., Грищенко М.В.)
 31. Навчальний посібник із граматики англійської мови, 2022. (Джима Н.І.)
 32. Тренінг-курс двостороннього усного та письмового перекладу. Англо-українська мовна пара для студентів ІІІ – V курсів, 2022. (Стоянова І.Д., Васік Ю.А.)
 33. LA VIE POLITIQUE DE LA FRANCE (ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ФРАНЦІЇ). Посібник французької мови з практикуму перекладу для студентів магістратури, 2023. (Журавлева І.О.)
 34. Навчальний посібник із дипломатичного листування, 2023. (Каращук А.Я., Скляр О.О.)
 35. Deutsch als zweite Fremdsprache. Teil II. з німецької мови, 2023. (Карпік М.І., Скопенко А.І., Гарань Л.М.)
 36. Emil und die Berliner Jungen (nach E. Kästner). Навчальний посібник. Видання друге, виправлене і доповнене, 2023. (Конончук О.А., Салькова Л.Л.)