Спеціалізовані вчені ради

Шифр ради

Наукові спеціальності

Голова, вчений секретар

Д 26.001.10      
(до 21.11.2016 р.)
12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;      
12.00.11 – міжнародне право 

Голова спецради – Мицик Всеволод Всеволодович      
Вчений секретар – Кориневич Антон Олександрович       
 

тел. 481-45-19

Д 26.001.29      
(до 27.04.2026 р.)
23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 

Голова ради – Копійка Валерій Володимирович

Заступник голови:  Дорошко Микола Савович

Вчений секретар – Піпченко Наталія Олександрівна

тел. 483-91-14

Д 26.001.02      
(до 10.10.2025 р.)
08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

Голова ради – Резнікова Наталія Володимирівна

Заступник голови:  Приятельчук Олена Анатоліївна 

Вчений секретар –  Шворак Людмила Олександрівна


тел. 481-45-12