Наукові центри

Наукові центри, які діють в Інституті, сприяють:

  • підготовці фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну та дослідницьку роботи;
  • проведенню наукових досліджень, творчої та інформаційно-аналітичної діяльності;
  • встановленню зв’язків з навчальними закладами, науковими установами України та інших країн, міжнародними організаціями та фондами з метою обміну науковою, методичною інформацією, навчальними програмами, студентами, аспірантами, докторантами та науково-педагогічними працівниками.

 

На базі Інституту діють також тематичні наукові центри:

  • Центру досконалості Жана Моне
  • Український Центр Публічної та Культурної Дипломатії (Ukrainian Public & Cultural Diplomacy Centre)
  • Навчально-наукового центру «Український центр європейського та порівняльного права»
  • Гурток “Наукове товариство «Право міжнародних організацій»"
  • Центр індології
  • «Африканський семінар»