Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 131-32 від 20 лютого 2020 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в 2019/2020 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 28-30 травня 2020 року відбувся заключний етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Для участі у підсумковій дистанційній науково-практичній конференції було запрошено 20 студентів. На конференції з доповідями у вигляді відеопрезентацій їхніх наукових робіт виступили 18 студентів з 12 закладів вищої освіти України. В роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 30 провідних науково-педагогічних працівників з 17 ЗВО України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався сумою балів, отриманих за виступ на науково-практичній конференції (максимум 10 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

Результати проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2019/2020 н.р.

Дипломи та грамоти учасникам конкурсу будуть надіслані впродовж червня 2020 р.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» й бажаємо творчої наснаги, професійного зростання та нових перемог!

До 27 травня 2020 р. конкурсною комісією отримано 16 відеопрезентацій робіт учасників 2 етапу конкурсу (15 учасників було запрошено до 2 етапу згідно попереднього рішення галузевої комісії, 1 робота була рекомендована до участі рішенням апеляційної комісії конкурсу).

З роботами можна ознайомитись за посиланням.

Результати 2 етапу  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» будуть опубліковані на сайті 2 червня 2020 р.
 

З повагою,
Оргкомітет  

 

 

Підсумки першого етапу ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 131-32 від 20 лютого 2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в 2019/2020 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка в березні-квітні 2020 року відбувся перший етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

На Конкурс надійшло 63 студентські наукові роботи, в написанні яких взяли участь 70 студентів. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2019/2020 н.р., яку сформовано за поданнями ЗВО і затверджено наказом ректора університету № 231-32 від 20 лютого 2020 р., увійшло 30 провідних науково-педагогічних працівників з 17 ЗВО України та трьох кафедр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу (максимум 200 балів) та рейтингуванням студентських наукових робіт.

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2019/2020 н.р. визначено і запрошено до участі у ІІ етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» авторів 15 студентських робіт, що посіли 1-15 місця в рейтингу.

Підсумки першого етапу II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2019-2020 н.р.)

Запрошені до участі в підсумковій науково-практичній конференції з «міжнародні економічних відносини» за підсумками першого етапу II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Роботи учасників конкурсу

Рецензії на роботи

У зв'язку із введенням та продовженням карантину й відповідно до листа ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" №22.1/10-778 від 31.03.2020 Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Міжнародні економічні відносини" прийняла рішення провести 2 етап ІІ туру конкурсу у 2019/2020 н.р. в дистанційному форматі.

Всім запрошеним до участі у 2 етапі конкурсу рекомендовано записати 5-7 хв. відеоролик або відеопрезентацію з представленням основних результатів конкурсного дослідження. Вказані матеріали потрібно до 27 травня 2020 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkursmev@gmail.com. Після отримання усіх матеріалів вони будуть викладені у вільному доступі, де всі бажаючі матимуть можливість ознайомитись з презентацією конкурсних робіт. До 31 травня 2020 р. всі презентації будуть оцінені галузевою конкурсною комісією, після чого результати будуть оприлюднені на сайті Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З повагою,

Оргкомітет

 

 

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – до 9 березня 2020 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • другий етап – початок квітня 2020 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерел і додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkursmev@gmail.com із обов’язковим заповненням форми.

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 7.02.2020 року (дата надсилання встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори найкращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2020 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2020 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:
04119
м. Київ,
вул. Ю. Іллєнка, 36/1,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут міжнародних відносин,
кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,
каб. 313,
з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 29 листопада 2019 р. за адресою:
04119
м. Київ,
вул. Ю. Іллєнка, 36/1,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут міжнародних відносин,
кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,
каб. 313,
з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

Контактна інформація:
З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4512, +38 097 886 53 89
З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 050 922 5321.
E-mail: konkursmev@gmail.com


Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
Наказ МОН від 04.10.2019 № 1010 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році”