Аспірантура

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2024 році

Чат для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Усі вступні випробування для аспірантів в Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин буде проведено у офлайн-форматі.

Підсумки вступних іспитів до аспірантури

 

У Навчально-науковому інституті міжнародних відносин акредитовано такі освітньо-наукові програми третього рівня вищої освіти "Доктор філософії" за галуззю знань 29 Міжнародні відносини, як: 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 292 "Міжнародні економічні відносини" та 293 "Міжнародне право":

Інформація про рішення щодо акредитації освітньо-наукових програм.

 

Детальніше про освітньо-наукові програми та їхні складові:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини
293 Міжнародне ПравоМіжнародне право

 

Розклад вступних іспитів до аспірантури Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин у 2023 році

Іноземна мова

Англійська мова

Голова комісії:
Копійка В.В., д.політ.н., проф., директор 
Члени комісії:
Дайнеко В.В., к.філол.н., проф.,
Рожкова М.Г.,  к.ю.н., доц.
Орел А.Л, к.філол.н., доц.
Терсіна І.З., к.філол.н., доц.
Полєєва Ю.С., к.філол.н., доц.
Іванова С.В.., к.філол.н., доц.

12.09.2023
14:00
ауд.412 (Корпус ННІМВ)

Німецька мова

Голова комісії:
Копійка В.В., д.політ.н., проф., директор ІМВ
Члени комісії:
Григорова О.В., к.філол.н., доц.
Карпік М.І., к.філол.н., доц.
Вилінський С.І., к.політ.н., доцент

12.09.2023
08:00
ауд.412 (Корпус ННІМВ)

Іспанська мова 

Голова комісії:
Копійка В.В., д.політ.н., проф., директор ІМВ
Члени комісії:
Морєва М.І., викл.
Котенко В.Л., к.філол.н., доц.
Ворончук І.Є., ст. викл.

12.09.2023
12:00
ауд.412 (Корпус ННІМВ)

Французька мова

Голова комісії:
Копійка В.В., д.політ.н., проф., директор ІМВ
Члени комісії:
Чумак Н.А., к.філол.н., доц.
Ніколаєва Л.О., к.філол.н., доц.
Плахоннюк Н.О.,  к.філол.н., доц.

12.09.2023
10:00
ауд.412 (Корпус ННІМВ)

Спеціальність

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Голова комісії:
Копійка В.В., д.політ.н., проф.,  директор
Члени комісії:
Даниленко С.І., д.політ.н., проф.
Ігнатьєв П.М., д.політ.н., проф.,
Рижков М.М., д.політ.н., проф.
Скороход Ю.С., д.політ.н., проф.,
Константинов В.Ю., к.політ.н., доц.

19.09.2023 р.
14:00
ауд. 340
(Корпус ННІМВ)

292 Міжнародні економічні 
відносини

Голова комісії:
Копійка В.В., д.політ.н., проф.,   директор
Члени комісії:
Циганов С.А., д.е.н., проф.,
Шнирков О.І., д.е.н., проф.,
Расшивалов Д.П., к.е.н., доц.,
Гуменюк Я.М., к.е.н., доц.

19.09.2023 р.
10:00
ауд. 313
(Корпус ННІМВ)

293 Міжнародне право

Голова комісії:
Копійка В.В., д.політ.н., проф.,  директор
Члени комісії:
Мицик В.В. д.ю.н., проф.,
Білас І.Г., д.ю.н., проф.,
Калакура В.Я., к.ю.н., доц.,
Тропін З.В., к.ю.н., доц.

19.09.2023 р.
12:00
ауд. 301
(Корпус ННІМВ)

* Всі іспити проходитимуть наживо
** Години проведення вступних іспитів можуть бути змінені. Уточнену інформацію про час проведення іспиту можна отримати у відділі аспірантури напередодні


 Програми вступних іспитів:


Програми вступних іспитів з іноземної мови:


Вимоги до дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури:

Документи про асистентську педагогічну практику:

Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики 
Положення про асистентську практику аспірантів та ад'юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 

Додаткова інформація:

Програма навчальної дисципліни академічне письмо англійською мовою
Робоча програма змістовного модуля "Філософія науки"
Робочі навчальні програми та анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)
 

Контакти відділу аспірантури:
Корнійчук Галина Олександрівна – завідувач
2 поверх, кім. 255
Тел: (044) 481-45-72