Бакалаврська і магістерська програми «Економіка європейської інтеграції»

Україномовна бакалаврська програма «Економіка європейської інтеграції» є кластером дисциплін вільного вибору студентів в рамках загальної україномовної бакалаврської програми  «Міжнародні економічні відносини».

Перелік курсів:

 • Економіка Європейського Союзу (2 кредити ECTS, VІІ семестр)
 • Конкурентна політика ЄС (2 кредити ECTS, VІІ семестр)
 • Фондовий ринок ЄС (2 кредити ECTS, VІІ семестр)
 • Фінансові та банківські системи країн Європи (2 кредити ECTS, VІІІ семестр)
 • Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі європейських країн (2 кредити ECTS, VІІІ семестр)

 

Англомовна магістерська програма «Економіка європейської інтеграції» є кластером дисциплін вільного вибору студентів в рамках загальної україномовної магістерської програми  «Міжнародні економічні відносини».

Перелік курсів:

 • Валютна інтеграція в ЄС (2 кредити ECTS, І семестр)
 • Єдина сільськогосподарська політика ЄС (2 кредити ECTS, І семестр)
 • Міграційна політика ЄС (2 кредити ECTS, І семестр)
 • Спільна комерційна політика ЄС (3 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Європейське матеріальне право (3 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Економічна інтеграція України з ЄС (2 кредити ECTS, ІІІ семестр)

 

Тематичні плани курсів:

Економіка Європейського Союзу

 • Теорія інтеграції
 • Створення Єдиного Ринку ЄС
 • Підготовка та етапи створення Європейського валютного союзу
 • Політика апроксимації непрямого оподаткування в ЄС
 • Гармонізація прямого оподаткування в ЄС
 • Вироблення та впровадження єдиної сільськогосподарської політики в ЄС

 

Конкурентна політика в ЄС

 • Політика спільного проведення НДДКР в ЄС
 • Конкурентна політика ЄС
 • Поняття та форми конкурентної політики Європейського Союзу
 • Система антитрестівського регулювання в ЄС
 • Конкурентна політика ЄС щодо зловживання домінуючим становищем на ринку
 • Конкурентна політика та державна допомога
 • ЄС в системі міжнародного співробітництва у сфері проконкурентного регулювання
 • Механізм взаємодії торговельної та конкурентної політики ЄС
 • Регулювання конкуренції в економічних взаємовідносинах ЄС з Україною
 • Адаптація системи захисту конкуренції в Україні до комунітарної конкурентної політики ЄС

 

Фондовий ринок ЄС

 • Фондовий сегмент у системі фінансових ринків ЄС
 • Види корпоративних цінних паперів на європейських  фондових ринках
 • Ринок зобов’язань державного сектору країн ЄС
 • Характеристика організованих ринків цінних паперів ЄС
 • Фондові індекси європейських організаторів торгівлі як  індикатори розвитку економік країн ЄС
 • Біржовий сегмент фондових ринків ЄС
 • Торгівля інструментами  строкового ринку на європейських торговельних платформах
 • Позабіржові організатори торгівлі фінансовими інструментами в ЄС
 • Нормативно-правове регулювання фондових ринків ЄС

 

Фінансові та банківські системи країн Європи

 • Фінанси і фінансові системи
 • Фінансова система: сутність та структура
 • Моделі фінансової системи
 • Типологія інститутів фінансового сектору
 • Структура фінансових ринків
 • Корпоративне фінансування
 • Асиметрична інформація у фінансовій системі
 • Стійкість фінансових систем
 • Структурний аналіз фінансових систем країн Європи
 • Фінансові системи Великобританії, Франції та Німеччини
 • Фінансові системи Італії, Іспанії, Португалії та Греції
 • Фінансові системи Скандинавських країн та малих країн Західної Європи
 • Банківські системи країн Центральної та Східної Європи
 • Європейська Система Центральних Банків та Європейський Центральний Банк
 • Фінансові системи країн СНД

 

Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі європейських країн

 • Теоретичні аспекти міжнародних розрахунків та передумови для їх здійснення
 • НТР сфері міжнародних розрахунково-платіжних відносин в ЄС на сучасному етапі
 • Типи сучасних банківських та розрахунково-платіжних систем
 • Ризики та способи їх мінімізації у міжнародних угодах країн ЄС
 • Способи та методи платежів і засобів розрахунків у зовнішній торгівлі Європейського Союзу
 • Новітній інструментарій запровадження  зовнішньоторговельних розрахунків та платежів у країнах ЄС
 • Поєднання кредиту та платежу як інструмент забезпечення виконання зобов'язань у зовнішній торгівлі ЄС
 • Конвергенція розрахунково-кредитних механізмів фінансової системи країн ЄС

 

Валютна інтеграція в ЄС

 • Історія формування Європейського валютного союзу
 • Передумови та наслідки впровадження євро
 • Розширення єврозони
 • Задачі та функції Європейської системи центральних банків
 • Організація діяльності Європейської системи центральних банків
 • Засоби та процедурні аспекти єдиної монетарної політики в єврозоні
 • Трансмісійний механізм монетарної політики та взаємодія економічних процесів
 • Практика реалізації єдиної монетарної політики в єврозоні
 • Монетарна політика країн ЄС за межами єврозони
 • Вплив монетарної політики та динаміки валютного курсу на економіку окремих країн

 

Єдина сільськогосподарська політика ЄС

 • Сільське господарство у ЄС
 • Економічні та історичні передумови єдиної сільськогосподарської політики в ЄС
 • Інституції та прийняття рішень у єдиній сільськогосподарській політиці ЄС
 • Спрощення єдиної сільськогосподарської політики
 • Розширення єдиної сільськогосподарської політики
 • Реформи єдиної сільськогосподарської політики

 

Міграційна політика ЄС

 • Теоретичні основи дослідження міграційної політики
 • Трансформація європейських підходів до управління міжнародною міграцією
 • Інституційні виміри трансформації міграційної політики в країнах ЄС
 • Регулювання  трудової міграції з нових країн-членів в контексті розширення ЕС
 • Формування спільної міграційної політики ЄС
 • Міграційні аспекти співробітництва України і ЄС

 

Спільна комерційна політика ЄС

 • Цілі та принципи спільної комерційної політики ЄС
 • Інструменти торговельної політики ЄС
 • Двостороння та багатостороння торговельна політика ЄС
 • Система торговельних преференцій в ЄС
 • Регулювання торгівлі послугами в  рамках спільної комерційної політики ЄС
 • Регулювання прямих іноземних інвестицій і комерційних аспектів прав інтелектуальної власності в спільній комерційній політиці ЄС
 • Секторальні особливості спільної комерційної політики ЄС
 • Спільна комерційна політика відносно України

 

Європейське матеріальне право

 • Економічний і валютний союз в ЄС
 • Поняття внутрішнього ринку ЄС і його основні свободи
 • Свобода пересування товарів в ЄС і митні збори
 • Свобода пересування товарів в ЄС і внутрішнє оподаткування
 • Кількісні обмеження у торгівлі в ЄС
 • Правове регулювання свободи пересування товарів в ЄС
 • Правові засади свободи пересування осіб в ЄС
 • Правові засади свободи заснування власності в ЄС
 • Правові засади свободи пересування капіталу в ЄС
 • Гармонізація законодавства в ЄС
 • Захист прав інтелектуальної власності в ЄС

 

Економічна інтеграція України з ЄС

 • Європейська інтеграція в умовах глобалізації світової економіки
 • Євроінтеграція як основний пріоритет зовнішньоекономічної політики України
 • Україна у спільній торговельній політиці та економічній концепції сусідства ЄС
 • Розвиток зовнішньої торгівлі України з Європейським Союзом
 • Переміщення факторів виробництва Україна-ЄС
 • Україна в контексті євроінтеграційних процесів та розширення ЄС на Схід

 

Приклади лекцій

Цілі та принципи спільної комерційної політики ЄС (презентація)

Розширення єврозони (презентація)

Трансформація європейських підходів до управління міжнародною міграцією

 

Буклет «Бакалаврська і магістерська програми «Економіка Європейської інтеграції».