Міжнародні проєкти

У розділі можна ознайомитись з міжнародними проєктами, які реалізуються в нашому Інституті з 1997 р. Додаткову інформацію про актуальні проєкти можна знайти в інформативному блоці вище.

 

1. Міжнародна освітня програма ТЕМПУС ТАСІС № T_JEP-10337-97

У 1997 році, вигравши конкурс за програмою ТЕМПУС-ТАСІС, Інститут став першим в Україні і в країнах СНД навчальним закладом - координатором проекту «Підготовка спеціалістів у галузі європейських досліджень», який виконувався спільно з Вільним університетом Брюсселя (Бельгія), Інститутом політичних досліджень університету Мюнстера (ФРН) та Університетом міста Халл (Велика Британія), (координатор – професор Шнирков О.І.).

Кошторисна вартість проекту: 470 545 євро.

Термін виконання: 15.01.1998 – 30.04.2001р.

Цей проект дав можливість щорічного стажування 16 викладачів, 4 аспірантів і 4 студентів, а також перебування в Інституті 6 професорів з навчальних закладів-партнерів з метою читання лекцій з європейської політики, щорічної технічної допомоги в сумі 27 тис. дол. США для розвитку матеріально-технічної бази. У межах проекту в Інституті відкрито нову спеціалізацію «Європейська політика», започатковано дворічну магістерську програму з цієї спеціалізації, а в 1998 році розпочато роботу Літньої школи з європейських досліджень. 1999 року створено Центр європейських студій – спеціалізований навчальний та науковий підрозділ Інституту, в якому відкриті нові магістерські програми за спеціалізаціями «Європейська політика», «Європейська економіка та інтеграція», «Європейське право»,  «Європейські комунікації», «Інформаційні безпека Європи» (керівник  – доцент Копійка В.В.).

 

2. Протягом п’яти років (1997-2002 рр.) виконувалася Угода про співпрацю Інституту з Компанією «Філіп Морріс Україна», що була спрямована на підтримку навчальної та науково-дослідної діяльності Інституту. За цей період 179 студентів отримали стипендії, 60 – премії за кращу студентську наукову роботу, 12 аспірантів та 15 наукових керівників отримали премії за достроковий захист кандидатських дисертацій та наукове керівництво. Видання 17 підручників, посібників, монографій загальним обсягом 220 д.а. було профінансовано зі спонсорського внеску Компанії «Філіп Морріс Україна». За рахунок спонсорських коштів фінансувалась також участь більше 70 студентів, аспірантів та викладачів у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах у межах загальної суми 25000 доларів США. 6000 доларів США отримала кафедра іноземних мов на проведення щорічних олімпіад з англійської мови. Загалом у 1998-2002 рр. за програмою співпраці з Компанією «Філіп Морріс Україна» в Інституті профінансовано навчальну та науково-дослідну роботу на суму 194000 доларів США.

 

3. Компакт-проект програми TEMPUS № 20551-99

У 1998 році Інститутом було підготовлено  дворічний проект за програмою ТЕМПУС: Створення Національного інноваційного освітнього центру

Партнери: Міністерство освіти і науки України, Університет м. Аахен (ФРН) та Кінгз Коледж (Велика Британія).

Вартість:  300 000 (200 000)  євро.

Цілі проєкту:

  • Створити базу даних фондів, що фінансують освітні проекти та мобільність студентів та аспірантів.
  • Інформувати вузи шляхом електронної розсилки відповідної інформації та щомісячного розповсюдження «Бюлетеню ІНКОС» про наявні можливості фінансування їхніх проектів або мобільності.
  • Проводити на безоплатній основі методологічні семінари, презентації тощо в галузі освітніх інновацій для працівників сфери вищої освіти.
  • Видавати навчальну та науково-методичну літературу за матеріалами досліджень, які проводяться Центром.

З 2002 року Національний інноваційний центр з міжнародних освітніх програм «ІНКОС» забезпечує надання інформації з міжнародних проектів у галузі науки та освіти всім кафедрам Інституту, Університету, а також 53 вищим навчальним закладам України. Центр підготував на замовлення Міжнародного Фонду «Відродження» базу даних з наукових проектів вищих навчальних закладів України двома мовами для іноземних партнерів. Під час реалізації проекту було надруковано низку матеріалів з питань фандрайзингу в сфері вищої освіти: «Фандрайзинг: основні особливості та форми», «Фандрайзинг – методика підготовки аплікацій», «Менеджмент міжнародних освітніх проектів. Методичний посібник». Серія посібників, підготовлена фахівцями Інституту та Інноваційним Центром «ІНКОС» присвячена як загальним, так і вузьким проблемам методики залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку вищих навчальних закладів, насамперед через розвиток взаємовигідного співробітництва з міжнародними та зарубіжними фондами і організаціями, що фінансують освітні проекти, європейськими, американськими та іншими вищими навчальними закладами.

 

4. Проєкт програми ТЕМПУС «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах»

Партнери: Запорізький національний технічний університет, Університет м. Ліверпуль (Велика Британія), Технологічний Інститут Західної Македонії (Греція), Вища Школа Лісіус (Бельгія).

Тривалість проекту: 2001-2004 рр.

Загальна вартість: 490 000 євро.

Базова кафедра – кафедра валютно-кредитних та фінансових відносин, завідувач – професор Рогач О.І.

Щорічно 4 студенти, 6 аспірантів, 8 викладачів стажувалися у зарубіжних вищих навчальних закладах-партнерах, розроблено 22 навчальних курси, в тому числі для дистанційної освіти, підготовлено 2 підручники, проведено курси лекцій 8 іноземних професорів, отримано комп’ютерної техніки на 27000 євро, підготовлено підручник «Міжнародні фінанси» з грифом Міністерства освіти і науки України. Створюється магістерська програма з міжнародних фінансів.

 

5. Проєкт програми ТЕМПУС «Європейське право в університетах України»

Партнери: Львівський національний університет імені Івана Франка, Університет м. Інсбрук (Австрія), Кільський університет, Університет м. Регенсбург (ФРН), Університет м. Лунд (Швеція) та Кінгз Коледж (Велика Британія).

Тривалість проекту:  2001 – 2004 рр.

Вартість: 2,5 млн. євро.

Базові кафедри: міжнародного права, завідувач – доцент Задорожній О.В.; міжнародного приватного і митного права, завідувач – професор  Довгерт А.С.; порівняльного і європейського права, завідувач – доцент Муравйов В.І.

Проект розрахований переважно на відповідну перепідготовку державних службовців, представників приватного сектору, на сприяння економічному та правовому співробітництву між Україною та Європейським Союзом. За результатами проекту проведено підвищення кваліфікації 20 викладачів Інституту, організовано 22 навчальних семінарів в Україні, Польщі, Греції та Росії, створений Центр дистанційної освіти, пройшли підвищення кваліфікації 200 слухачів з близько 30 центральних органів державної влади, включаючи Адміністрацію Президента, Верховну Раду, Кабінет Міністрів, міністерства та державні відомства України. Отримано обладнання на 250 000 євро.

Реалізація проєкту сприяла значному розширенню міжнародного співробітництва Інституту. Завдяки виконанню цього проекту Інститут вперше залучений до безпосередньої реалізації міждержавних угод України.

 

6. Угода з Університетом м. Піттсбург (США) (підписана у 2002 р.)

Термін виконання: 2002-2005 рр.

Вартість проекту: 600 000доларів США.

Базова кафедра – міжнародного приватного і митного права, завідувач – професор Довгерт А.С.

Основною метою є розробка навчальних курсів з міжнародного приватного права, підвищення кваліфікації викладачів Інституту в США, організація курсів лекцій американських професорів, зміцнення матеріально-технічної бази Інституту.

В ході реалізації Угоди з Університетом м. Піттсбург, студентам Інституту міжнародних відносин були прочитані курси професорами даного Університету, в результаті яких 17 студентів ІМВ отримали відповідні дипломи.

Поповнено фонди бібліотеки Інституту навчальними посібниками, конспектами лекцій, підручниками. Кафедра міжнародного приватного і митного права була обладнана сучасною комп’ютерною технікою та засобами зв’язку.

 

7. Спільний проєкт в рамках програми ТЕМПУС IV «Засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією».

Координатором проєкту є Олденбурзький університет імені Карла фон Осецького (м. Олденбург, Німеччина).

Учасники проекту: 1) Олденбурзький університет імені Карла фон Осецького (м. Олденбург, Німеччина); 2) Університет Радбоуд, (м. Наймеген, Нідерланди); 3) Університет Аліканте (м. Аліканте, Іспанія); 4) Торунський університет імені Міколая Коперніка (м. Торунь, Польща); 5) Білоруський національний Університет (м. Мінськ, Білорусія); 6) Волгоградський національний університет (м. Волгоград, Росія); 7) Бєлгородський університет (м. Бєлгород, Росія); 8) Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна); 9) Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна); 10) Єреванський державний університет (Єреван, Вірменія); 11) Єреванська державна академія образотворчого мистецтва (м. Єреван, Вірменія); 12) Бакинський славістичний університет (м. Баку, Азербайджан).

Тривалість проекту: 15 січня 2009 року – 15 січня 2012 року.

Вартість: 300 000 євро

Мета проєкту полягала в тому, щоб зробити інтернаціоналізацію однією з головних стратегічних цілей університетів та забезпечити високий рівень інтернаціоналізації університетів-учасників проекту.

21 вересня 2009 року Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відвідала делегація представників Спільного Проекту (СП) в рамках ПРОГРАМИ ТЕМПУС IV в складі Біргіт Брунс – директора відділу міжнародних зв’язків Олденбурзького університету імені Карла фон Осецького, координатора проекту; Ганни Баймарової – співробітника департаменту міжнародних зв’язків Бакинського славістичного університету; Сузанни Каракханян – Голови відділу розвитку та модернізації Національного Центру Забезпечення Якості Професійної Освіти (Єреванський державний університет).

В рамках проекту була проведена оцінка рівня інтернаціоналізованості університетів-учасників з країн-партнерів. Метою візиту було обговорення результатів визначення рівня інтернаціоналізованості, визначення найсильніших й найслабкіших сторін процесу інтернаціоналізації КНУ ім. Тараса Шевченка.

З 26 травня по 9 червня 2010 року співробітники Інституту міжнародних відносин: асистенти С.О. Маковський, О.А. Чугаєв, науковий співробітник Д.О. Філіпенко та аспірантка Т. Балюк взяли участь у роботі воркшопу, яка була організована за підтримки Європейської комісії згідно з програмою ТЕМПУС з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та проходила у декількох університетах зарубіжних країн (м. Торунь, Республіка Польща; м. Ольденбург, ФРН; м. Немехен , Нідерланди; м. Аліканте, Королівство Іспанія).

15 червня 2011 року відбувся візит зовнішніх експертів з управління міжнародними зв’язками до Інституту, де обговорювалися питання щодо змін у міжнародних зв’язках КНУ протягом 2009-2010рр., в рамках проекту був проведений обмін досвідом по організації та налагодженню співпраці. 21-22 жовтня ц.р. відбулася заключна міжнародна конференція в рамках проекту ТЕМПУС «Засоби забезпечення управління якістю інтернаціоналізації» на якій були присутні представники з 10 країн ЄС та 12 університетів з СНД.

 

8. Проєкт «Університетські курси з європейської економічної інтеграції»

(N°. 542395-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH) реалізується кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин (СГМЕВ) Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки програми Європейського Союзу «Навчання впродовж життя» (програма Жана Моне, ключова активність 1).


9. Проєкт «Зовнішня політика ЄС: досвід та внесок країн Вишеградської групи»

Упродовж 2015-2017 рр. в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка реалізовано проект «Зовнішня політика ЄС: досвід та внесок країн Вишеградської групи» (№ 61450044). Проект реалізувався кафедрою міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту за програмою «Вишеградська четвірка - Східне партнерство: університетські дослідницькі гранти» Міжнародного Вишеградського фонду.

 

10. Спільний проєкт Інститута міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Фундації імені Романа Якемчука (Бельгія) - 12 грантів на навчання за освітньою програмою «Європейські студії»  у 2018-2019 навчальному році.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці. Навчальний процес забезпечують Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Католицьким університетом м.Левен (Бельгія). Навчальні дисципліни викладатимуться українською та англійською мовами.

За додатковою інформацією звертатися до керівника освітньої програми к.політ.н., доц. Миронової М.А.

Координатор проекту: кандидат економічних наук, доцент Голубій Ігор Євгенович.