Наші партнери

Розвиток двосторонніх і багатосторонніх міжнародних зв’язків, освітніх та наукових проектів є одним із пріоритетних завдань Інституту.

На цій сторінці представлена інформація про партнерів Інституту та сфери, в яких ми розвиваємо співпрацю.

 

Закордонні вищі навчальні заклади

Міжнародні зв’язки НН Інституту міжнародних відносин розвиваються в рамках понад 150 партнерських угод Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на основі двосторонніх угод про співробітництво, укладених між Інститутом та провідними зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими центрами.

Перелік двосторонніх угод КНУ

Перелік двосторонніх угод НН ІМВ

 

Дипломатичні представництва іноземних держав та організацій в Україні

НН Інститут міжнародних відносин веде постійну роботу щодо поглиблення співпраці з представництвами іноземних держав в Україні у питаннях спільної організації конференцій, запрошення відомих вчених, науковців та державних діячів для читання лекцій студентам, проведення виставок та презентацій, обміну навчальною та науковою літературою, відкриття спеціалізованих культурно-освітніх Центрів на базі Інституту, поширення інформації щодо освітніх послуг, програм та грантів.

 

Міжнародні фонди та служби академічного обміну

Інститут бере активну участь в міжнародних програмах, що діють за підтримки освітніх фондів та служб академічного обміну.

Міжнародні освітні фонди допомагають з організацією участі усіх представників навчального процесу в численних стажуваннях, літніх і мовних школах, тренінгах та семінарах, в навчанні для набуття різних освітніх або наукових рівнів за кордоном, здійснюють просування і підтримку міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки та досліджень.

Національні та міжнародні служби академічного обміну надають організаційний та консультаційний супровід інституційних проектів і програм, пов'язаних з обмінами та стажуваннями, допомагають із формуванням інформаційної бази про програми та гранти підтримки мобільності, а також в реалізації програм мобільності, в т.ч. запрошенні іноземних викладачів та дослідників.

 

Організації та установи

Інститут співпрацює з державними та приватними установами різного характеру в сфері реалізації спільних науково-виробничих проектів, організації лекцій та майстер-класів, аналітично-дослідницької роботи, експертної підтримки, проведення стажувань для студентів та випускників тощо.

Перелік партнерів ІМВ серед державних організацій та установ.

Перелік партнерів ІМВ серед громадських організацій й  установ та серед бізнес-структур.

 

Стати партнером

На постійній основі тривають переговори НН Інституту міжнародних відносин стосовно співпраці у науковій, освітній та культурній галузі з різними установами та університетами. Інститут зацікавлений у співпраці з академічними установами, що полягатиме у наступному:

 • обмін студентами та викладачами;
 • створення спільних навчальних програм, робота за програмами подвійних дипломів;
 • пошук та реалізація спільних грантових програм;
 • проведення спільних наукових досліджень з можливістю подальшої публікації колективних монографій та інших публікацій різними мовами;
 • організація та проведення міжнародних конференцій, літніх та зимових шкіл;
 • спільне керівництво науковими дослідженнями (магістерськими, кандидатськими, докторськими).

 

У співпраці з неакадемічними установами НН Інститут міжнародних відносин зосереджується на наступних напрямках діяльності:

 • підтримка акцій та подій, що проводить Інститут;
 • розповсюдження інформації та підтримка благодійної організації «Фонд розвитку НН Інституту міжнародних відносин»;
 • проведення лекцій, семінарів, майстер-класів;
 • короткострокові стажування для магістрів та випускників;
 • реалізація спільних науково-експертних проектів;
 • обмін досвідом та розробками в галузях, що становлять взаємний інтерес;
 • тематична співпраця зі світовими інформаційно-аналітичними та дослідницькими центрами;
 • проведення зустрічей стосовно процесу навчання в різних країнах світу;
 • обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку і управління в галузі вищої освіти;
 • організація підвищення кваліфікації та інших видів обміну;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи.

 

Із пропозиціями щодо встановлення співпраці звертайтеся за контактами, зазначеними у вкладці «Контактна інформація».