Контактна інформація

З метою забезпечення виконання завдань у рамках напрямів міжнародного співробітництва в Інституті працює група з міжнародних зв’язків.

Головною метою діяльності групи з міжнародних зв’язків є розвиток і вдосконалення міжнародних зв'язків НН ІМВ для успішного забезпечення проведення Інститутом навчальної та наукової роботи, виконання зобов'язань Інституту у відповідності до двосторонніх угод про співробітництво із зарубіжними партнерами шляхом виконання наступних функцій:

 • підтримка існуючих зв’язків із зарубіжними ВНЗ-партнерами та дипломатичними представництвами;
 • запрошення на роботу викладачів та вчених-дослідників з ВНЗ зарубіжних  країн;
 • оформлення документів на відрядження за кордон викладачам, науковцям, співробітникам, аспірантам та студентам Інституту; 
 • збір та обробка даних щодо можливості участі в міжнародних програмах підтримки академічної мобільності; 
 • інформаційна підтримка освітніх обмінів;
 • допомога студентам та співробітникам Інституту щодо їхньої участі в міжнародних програмах обміну;
 • забезпечення участі Інституту в міжнародних форумах, конференціях, семінарах;
 • організація стажувань студентів Інституту за кордоном за програмами студентських обмінів та іноземних студентів в Інституті міжнародних відносин;
 • ведення обліку і контролю зарубіжних стажувань співробітників та  студентів НН Інституту міжнародних відносин;
 • встановлення партнерських відносин з провідними закордонними навчальними закладами та науково-дослідницькими центрами;
 • залучення до навчання іноземних студентів;
 • прийом та супровід закордонних делегацій в Інституті.

 

Контактна інформація

 

Координатор з міжнародних зв’язків

Терпицький Едуард Леонідович 

вул. Юлія Іллєнка 36/1, кім. 256

тел.: +38 044 481 45 45,

e-mail: eduard.terpytskyi@gmail.com 

 

Керівник групи з міжнародних зв’язків

Сидоренко Ірина Сергіївна

вул. Юлія Іллєнка 36/1, кім. 261

тел. +38 044 481 44 14,

e-mail: imv_it@ukr.net