Бакалаврські програми

У Навчально-науковому інституті міжнародних відносин акредитовано освітні програми першого рівня вищої освіти (бакалавр).

Нижче представлено інформацію про акредитовані програми. Дані постійно оновлюються.

Рівень вищої освіти: перший / бакалавр

 

Спеціальність

Освітня програма

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Міжнародні відносини

Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Країнознавство (американістика та сходознавство)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Міжнародно-політичне країнознавство (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce and Finance

Рішення Агентства

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law

Рішення Агентства

Довідкові дані

Інформація про відкриті зустрічі під час акредитаційної експертизи
2022 рік
 

Освітньо-професійна програма

Міжнародне право


Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 19.10.2022-21.10.2022 р. освітньої програми «Міжнародне право»  (ID у ЄДЕБО 20797) за спеціальністю 293 «Міжнародне право» за першим рівнем вищої освіти.

Відомості самооцінювання освітньої програми (ID 20797)

Відкрита зустріч:

Час: 20 жовтня, 2022 14.40-15.40

Підключитись до конференції Zoom

Meeting ID: 756 9995 8441
Passcode: 2022

 

Освітньо-професійні програми

Міжнародний бізнес (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)

Міжнародні економічні відносини (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)


Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 19.10.2022-21.10.2022 р. освітніх програм «Міжнародний бізнес (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)»  (ID у ЄДЕБО 31376) та  «Міжнародні економічні відносини (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)»  (ID у ЄДЕБО 31377)   за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за першим рівнем вищої освіти.


Відомості самооцінювання освітньої програми (ID 31376)

Відомості самооцінювання освітньої програми (ID 31377)

Відкрита зустріч:

Час: 20 жовтня, 2022 12.30-13.30

Підключитись до конференції Zoom

Meeting ID: 777 7558 1286
Passcode: 2021

 

Освітньо-професійні програми

Міжнародні відносини (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)

Міжнародні комунікації (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)

Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)


Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 18.10.2022-20.10.2022 р. освітніх програм «Міжнародні відносини (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)»  (ID у ЄДЕБО 40182), «Міжнародні комунікації (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)»  (ID у ЄДЕБО 31374) та «Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов'язковим вивченням двох іноземних мов)»  (ID у ЄДЕБО 40185)   за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим рівнем вищої освіти.


Відомості самооцінювання освітньої програми (ID 40182)

Відомості самооцінювання освітньої програми (ID 40185)

Відомості самооцінювання освітньої програми (ID 31374)

Відкрита зустріч:

Час: 19 жовтня, 2022 16.15-16.45

Підключитись до конференції Zoom

Meeting ID: 871 1483 8596

Passcode: 2022