Акредитовані програми

У Навчально-науковому інституті міжнародних відносин акредитовано такі освітньо-наукові  програми третього рівня вищої освіти, як:

 

1. Освітньо-наукова програма 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

Рішення за результатами акредитації освітньо-наукової програми 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

Програма проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

2. Освітньо-наукова програма 292 "Міжнародні економічні відносини"

Рішення за результатами акредитації освітньо-наукової програми 292 "Міжнародні економічні відносини"

Програма проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

3. Освітньо-наукова програма 293 "Міжнародне право"

Рішення за результатами акредитації освітньо-наукової програми  293 "Міжнародне право"

Програма проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

Довідкові дані:

1. Інформація про навчання в аспірантурі Інституту.
2. Інформація про акредитовані освітньо-наукові програми третього рівня вищої освіти "Доктор філософії" за галуззю знань 29 Міжнародні відносини на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3. Перелік документів для проходження акредитації освітніх програм на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
4. Презентація тренінгу для гарантів освітніх програм.